Om het Sigmaproject Durmevallei te kunnen uitvoeren, kocht De Vlaamse Waterweg nv in Waasmunster de Beerkaaien en de omliggende terreinen aan. Het natuurgebied Groot Broek zal er worden ontpolderd. Het aangrenzende Beerkaaihuis stond al een tijdlang leeg, maar krijgt nu van De Vlaamse Waterweg nv, jeugdzorgcentrum De Morgenster en natuurvereniging vzw Durme een heel nieuwe invulling.

De Beerkaaien kregen hun naam doordat er vroeger zeilschepen aanmeerden met mest uit Antwerpen en Nederland. In de omgeving van de Durme werd immers vlas verbouwd, een gewas dat veel bemesting nodig heeft. In de negentiende eeuw begon men echter steeds meer kleding te maken uit katoen en raakten de Beerkaaien in onbruik. De beerputten achter het Beerkaaihuis werden gedempt en het landhuis was tot het eind van de vorige eeuw het buitenverblijf van de brouwersfamilie Van Overstraeten. Sindsdien stond het te verkommeren.

Energie gaat naar natuurbeheer

Renovatie van het Beerkaahuis De Vlaamse Waterweg nv wil het Beerkaaihuis weer zinvol gebruiken. “We geven het gebouw in bruikleen aan jeugdzorgcentrum De Morgenster uit Waasmunster”, zegt projectingenieur Hans Quaeyhaegens van De Vlaamse Waterweg nv. “Het Beerkaaihuis zal vooral jongeren van hun project De Knoop herbergen.”

"Jeugdzorgcentrum De Morgenster uit Waasmunster krijgt het Beerkaaihuis in bruikleen"
Hans Quaeyhaegens

Jan Breyne, directeur van De Morgenster, legt uit: “Met De Knoop helpen we jongeren die vastzitten en niet meer naar school kunnen of willen. We bieden hen een time-out aan. De jongeren kunnen zich een week of twee terugtrekken in het Beerkaaihuis om op adem komen. Daarnaast voorziet De Morgenster ook in een nuttige dagbesteding. Zo betrekken we hen weer bij de samenleving en krijgen zij meer zelfvertrouwen. Tijdens hun verblijf in het Beerkaaihuis voeren de jongeren allerlei karweien uit. Ze onderhouden bijvoorbeeld het Beerkaaihuis, werken in een moestuin of ontvangen wandelaars. Maar we laten hen ook aansluiten bij de terreinploegen van de vzw Durme.”

Die vzw beheert niet alleen de terreinen rond het Beerkaaihuis, maar ook 385 hectare natuur verspreid over twaalf reservaten. In sommige daarvan werken De Morgenster en vzw Durme al samen aan vergelijkbare projecten met jongeren. “Dat is niet altijd eenvoudig”, zegt Kristof Scheldeman van vzw Durme. “Toch deden we al heel wat positieve ervaringen op. Veel jongeren barsten van de energie, maar kunnen die in een schoolse omgeving niet altijd kwijt. Door in de natuur te werken, kunnen ze die overvloed aan energie positief inzetten en zo ook mentaal tot rust komen.”

"Jongeren komen mentaal tot rust in de natuur"
Kristof Scheldeman, vzw Durme