Ter hoogte van het natuurgebied Molsbroek in Lokeren stuit de Durme op een dam uit de jaren 1970. Op de dam staat een nieuw pompgemaal, dat Lokeren en het Waasland wapent tegen overstromingen. 

Vóór de jaren 1950 voeren binnenschepen op de Durme tot in Lokeren. Let vooral op de smalle vaargeul en het hoge waterpeil. Na de bouw van de dam werd verzanding meer dan ooit de achilleshiel van de Durmevallei. In de loop der eeuwen is duchtig ingegrepen in de loop van de Durme. Door de aanleg van het Kanaal Gent-Terneuzen raakte de Durme begin 19e eeuw bijvoorbeeld afgesneden van haar bron in het West-Vlaamse Beernem. De veranderde loop zorgde voor een dichtslibbende rivier. Het water stroomde zo moeilijker weg, wat in Lokeren bij stormtij of hevige regenval tot watersnood leidde. Om Lokeren te beschermen tegen wateroverlast vanop de Durme, bouwde men in 1955 twee dammen. De dam bij deelgemeente Daknam werd later weggenomen, de andere bevindt zich sinds 1973 op haar huidige locatie aan het natuurgebied Het Molsbroek.

Nieuwe problemen …

Die aarden dam scheidde de Durme en de Moervaart van elkaar. Zo kreeg Lokeren een oplossing tegen verzanding, maar er rezen ook nieuwe problemen. “Tussen Lokeren en Hamme kreeg de getijden-Durme opnieuw te kampen met aanzanding, omdat de rivier van haar bovendebiet werd afgesneden. Ten westen van Lokeren moest de Moervaart haar water dan weer afvoeren in het Kanaal Gent-Terneuzen, wat bij hevige regenval regelmatig voor wateroverlast zorgde”, legt Hans Quaeyhaegens uit, projectingenieur voor De Vlaamse Waterweg nv.

… nieuwe technologie

Het pompgemaal dat De Vlaamse Waterweg nv begin 2016 boven op de dam voltooide, maakt komaf met deze problemen. Quaeyhaegens: “Bij hevige regenval pompt het gemaal overtollig water van de Moervaart naar de Durme, aan een debiet van 7.500 liter water per seconde. Het waterpeil in de Moervaart stijgt dan trager, zodat er in het hele Waasland minder kans is op wateroverlast. Bij normale weersomstandigheden pompt het gemaal veel minder, maar voldoende water over om verzanding op de getijden-Durme tegen te gaan. Daardoor hoeven we er minder vaak te baggeren.”

"Het gemaal pompt water van de Moervaart naar de Durme, aan een debiet van 7.500 liter per seconde"
Hans Quaeyhaegens, De Vlaamse Waterweg nv

Vrije vismigratie

Daarnaast beschikt het moderne pompgemaal over een visheveltrap. Naast het water riep de oude dam immers ook vissen een halt toe. Dankzij een gesloten buis, die het water aan weerszijden van de dam verbindt, kunnen vissen tussen Moervaart en Durme opnieuw in beide richtingen migreren. Vissoorten zoals paling, blankvoorn en baars maken hier handig gebruik van.

Vistrap