Doelpolder

Vlakbij de koeltorens van Doel, ten zuidoosten van Prosperpolder Noord, ligt de Doelpolder. In Doelpolder Noord kun je weidevogels als de tureluur, de grutto en de zomertaling spotten. Straks vormt het samen met Doelpolder Midden één getijdengebied als onderdeel van het Grenspark Groot-Saeftinghe.

Oppervlakte: 300 hectare 
Grondgebied: Doel (Beveren)
Type gebied: gecontroleerd gereduceerd getijdengebied
Invulling gebied: getijdennatuur

 

Brakke Kreek in Doelpolder Noord De Doelpolder ondergaat een hele transformatie. Doelpolder Midden verandert in een geulen- en krekenstelsel, de Brakke Kreek wordt nog verbreed. Ook in Doelpolder Noord, nu nog ingericht als weidevogelgebied, zal het getij het landschap in de toekomst tot hoog schor boetseren. Ter hoogte van het Paardenschor komt een uitstromingsgeul. De Zoetenberm tussen Doelpolder Midden en Prosperpolder Zuid blijft omwille van zijn grote cultuurhistorische waarde. De dijk tussen Doelpolder Noord en Midden halen we wel weg. Het project past zowel binnen de Sigmadoelstellingen, als de Ontwikkeling Havengebied Antwerpen.