Prosperpolder Zuid en Nieuw Arenbergpolder

Ten zuidwesten van de Doelpolder liggen Prosperpolder Zuid – een toekomstig plassengebied met eilanden – en Nieuw Arenbergpolder, waar zilte graslanden binnenkort het landschapsbeeld bepalen.

Oppervlakte: 170 hectare (Prosperpolder Zuid) en 50 hectare (Nieuw Arenbergpolder)
Grondgebied: Beveren
Type gebied: natuurgebied
Invulling gebied: plas- en oevergebied (Prosperpolder Zuid) en zilte graslanden (Nieuw Arenbergpolder)
Putten Weiden op de linkeroever van de Schelde

Om broedvogels, zoals de bruine kiekendief, de kuifeend en de grutto, aan te trekken in Prosperpolder Zuid moeten de eilandjes blank komen te staan. Zo ontstaat een heus natuurgebied, dat je te voet of met de fiets vanop de nieuwe dijken rondom kunt bewonderen. Vanaf het knuppelpad en een toekomstig uitkijkpunt volg je dan weer de ontwikkeling van Nieuw Arenbergpolder tot zilte graslanden, vol greppels en grachten. Het gebied wordt een gedroomde biotoop voor tientallen vogels: van steltlopers zoals steltkluut en tureluur tot de bruine kiekendief. 

De omvorming van Prosperpolder Zuid en Nieuw Arenbergpolder tot natuurgebied past binnen de Ontwikkeling Havengebied Antwerpen, dat de groei van de haven, de leefbaarheid van de polderdorpen, duurzame mobiliteit, landbouw en natuurontwikkeling voor ogen heeft. Zodra de Sigmaprojecten Prosperpolder Noord en Doelpolder Midden in werking treden als getijdengebieden, staan ze in verbinding met Prosperpolder Zuid.

 

Hier lees je meer over Prosperpolder Zuid en hier over Nieuw Arenbergpolder.