Wat zijn de ingrepen? 

Ontpoldering

Bij een ontpoldering geven we de polder terug aan de rivier. Zo krijgt die meer overstromingsruimte en tegelijk ontstaat er getijdennatuur. Lees meer

Gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG)

Een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied heeft enkel een natuurfunctie. De instroom van het dagelijkse getij creëert getijdennatuur. Het wordt niet gebruikt als overstromingsgebied. Lees meer