Beneden-Nete

De vallei tussen de rivier Beneden-Nete en het Netekanaal is een zeldzaam vogelparadijs met brede rietkragen en vijvers vol vis. Met een invulling als wetland wordt die typische natuur in Anderstadt 2, Polder van Lier, Zone Hof van Lachenen en Vijvers aan Anderstadt nog meer in de verf gezet. Anderstadt 1 gaat helemaal terug naar de rivier, zodat je straks vanop de dijk een prachtig zicht hebt op slikken en schorren.

Oppervlakte: 49 hectare
Grondgebied: Duffel, Lier
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied (Anderstadt 2 en Polder van Lier), natuurgebied (Vijvers aan Anderstadt en Zone Hof van Lachenen), ontpoldering (Anderstadt 1)
Invulling gebied:  wetland (Anderstadt 2 en Polder van Lier, Vijvers aan Anderstadt en Zone Hof van Lachenen), getijdennatuur (Anderstadt 1)

 

Anderstadt 1

De Beneden-Nete wordt bijna één groot wetland. Je kunt er vanaf dan nog heerlijker wandelen en fietsen. Enkel Anderstadt 1 (12 hectare) valt straks alleen nog vanaf de dijken te bewonderen. Die zone wordt ontpolderd. Zo kunnen vissoorten zoals de fint en de spiering er hun eitjes weer kwijt. In Anderstadt 2 (11 hectare), een eerder aangelegd overstromingsgebied, plannen we geen nieuwe werken. Het reeds bestaande overstromingsgebied de Polder van Lier (26 hectare) wordt omgevormd tot een prachtig landschap met open water en riet, een nuttig leefgebied voor heel wat vissen en vogels. We bouwen er ook een grotere uitwateringssluis. Heel wat rietbewoners zullen in de ondiepe vijvers, rietkragen en wilgenstruwelen van de Zone Hof van Lachenen (15 hectare) een nieuwe thuis vinden. De Vijvers aan Anderstadt (11 hectare) worden stuk voor stuk ecologische pareltjes.