Van dinsdag 22 september tot en met woensdag 21 oktober is de kennisgevingsnota van het milieueffectrapport (MER) voor het Sigmagebied Nete en Kleine Nete in te kijken. In deze nota delen we je mee welke milieueffecten we in het uiteindelijke MER willen onderzoeken. De bundel ligt ter inzage in de gemeentehuizen van de omliggende gemeenten, bij Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), en valt ook digitaal te consulteren.

Via deze kennisgevingsnota start W&Z de MER-procedure voor Nete en Kleine Nete officieel op en nodigt het uit om zelf een bijdrage te leveren aan het MER. De mening van omwonenden is immers goud waard. Na inzage krijgt iedereen de mogelijkheid om aan te geven welke milieueffecten (extra) aandacht verdienen, of hoe ze best onderzocht worden. Opgelet: het gaat hierbij niet om tijdelijke milieueffecten, zoals geluidshinder of werfverkeer. Ook worden bezwaren tegen het project pas in een latere fase behandeld, tijdens de procedures voor het ruimtelijk uitvoeringsplan.   

De kennisgevingsnota kun je vanaf 22 september tot en met 21 oktober 2015 inkijken bij de gemeenten die grenzen aan het projectgebied: Berlaar, Duffel, Grobbendonk, Lier, Nijlen en Zandhoven. Ook in het Anna Bijnsgebouw van W&Z in Antwerpen kun je hiervoor terecht. Digitaal kun je het document inkijken via de website van MER Vlaanderen.

Meer info over het Sigmaproject Nete en Kleine Nete en de MER-procedure vind je in de laatste projectnieuwsbrief