Binnenkort start het milieueffectonderzoek rond het Sigmaproject Nete en Kleine Nete. Tijdens dat onderzoek bestuderen deskundigen welke gevolgen het project kan hebben voor onder meer de omwonenden of de omliggende landbouw- en natuurgebieden. De onderzoeksresultaten verschijnen in een milieueffectrapport (MER), dat meteen ook mogelijke milderende maatregelen bevat. In de laatste nieuwsbrief over dit Sigmaproject lees je meer over de precieze inrichtingsplannen, het op te starten milieueffectrapport én hoe je er een bijdrage aan kunt leveren.


Hier lees je meer over het Sigmaproject Nete en Kleine Nete.