Op dinsdag 22 mei vindt in Lier een infomarkt plaats over de ruimtelijke ontwikkelingen in Lier en Duffel. In het kader van het Sigmaplan willen we de omgeving beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk meer kansen geven aan de natuur.

Tijdens de infomarkt stellen we het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Beneden-Nete in Lier en Duffel voor. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan wil de Vlaamse overheid de open ruimte in deze regio zoveel mogelijk behouden voor landbouw, natuur en bos. Het plan legt vast welke bestemming de gronden krijgen. Je kan het ontwerpplan inkijken bij de stad Lier, de gemeente Duffel of op de website www.omgevingvlaanderen.be/grup. De overheid organiseert van 17 april tot 15 juni een openbaar onderzoek. Iedereen kan tijdens dat openbaar onderzoek opmerkingen en bezwaren indienen.

Meer ontspanningsmogelijkheden

Binnen het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan komen de komende jaren enkele projecten in de regio rond Lier en Duffel op kruissnelheid. Het doel? De vallei van de Beneden-Nete veiliger en natuurlijker maken én het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden sterk vergroten.

Om welke projecten het gaat? Enerzijds het Sigmaplan en anderzijds Pallieterland. Met het Sigmaplan willen we de omgeving beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk meer kansen geven aan de natuur. We doorlopen momenteel de procedure om de werken te starten in het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier. Maar eerst leggen we onze plannen aan de buurtbewoners voor. Het landschapspark Pallieterland zal verschillende natuurgebieden rond Lier met elkaar verbinden en tal van recreatieve mogelijkheden creëren, zoals een speelbos. De verschillende initiatiefnemers zullen hun ideeën afstemmen met de buurtbewoners.

Buurtbewoners die door de bomen het bos niet meer zien, willen weten wat de plannen concreet voor hen betekenen of gewoon nieuwsgierig zijn, zijn welkom op onze infomarkt op dinsdag 22 mei. Die vindt plaats in CC De Mol (Aarschotsesteenweg 3 in Lier) en is doorlopend open van 16 tot 20 uur.