Binnenkort starten we met de herinrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied de Polder van Lier. Een nieuwe sluis zal de veiligheidsfunctie van het gebied vergroten, terwijl we met de aanleg van natte natuur een boost geven aan de biodiversiteit. Volgende week organiseren we een infomoment voor buurtbewoners.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier, een deelzone van het Sigmaproject Beneden-Nete, werd aangelegd in de jaren tachtig en is nu aan vernieuwing toe. Bij stormtij vangt het gebied water van de Beneden-Nete op, zodat de omgeving niet te kampen heeft met overstromingen. Om te zorgen dat de Polder van Lier vlotter leegstroomt na een stormtij en dus sneller klaar is om bij een volgend stormtij opnieuw water op te vangen, bouwen we een nieuwe en grotere uitwateringssluis.

Boost voor de natuur

We nemen ook een aantal maatregelen om een landschap met open water en riet te creëren in het overstromingsgebied. Dat type landschap trekt heel wat zeldzame planten- en diersoorten aan. Zo levert het Sigmaplan een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen.

Infomoment

Voor al die werken hebben we nu een omgevingsvergunning aangevraagd. Zo’n omgevingsvergunning vervangt de vroegere bouwvergunning en milieuvergunning. Wie wil kan de vergunning inkijken bij de stad Lier in het stadskantoor (Paradeplein 2). Donderdag 31 januari geven we tekst en uitleg in zaal ‘Den bloeyenden wijngaerdt’ in het stadskantoor. Iedereen is doorlopend welkom tussen 16 en 20 uur.

Meer info via info@sigmaplan.be.