Ontpoldering Lillo

Stroomopwaarts van de Schelde, naast het boekendorpje Fort Lillo, ligt de Ontpoldering van Lillo. Dit ontpolderde gebiedje van 10 hectare geeft de rivier meer overstromingsruimte, maar is ook een ware hotspot voor broedvogels. Het jaagpad op de ringdijk kun je het hele jaar lang gewoon betreden, maar als de poortjes naar het broedeiland gesloten zijn, gun je de vogels beter wat rust.

Oppervlakte: 10 hectare
Grondgebied: stroomafwaarts van het Fort van Lillo op de rechteroever van de Schelde
Type gebied: ontpoldering
Invulling gebied: getijdennatuur

 Zicht op de Antwerpse haven

Eerst hebben we een hoge ringdijk van ongeveer 1,1 kilometer rondom de potpolder opgetrokken (hoogte van +11 meter TAW*). Vervolgens hebben we de bestaande dijk langs de Schelde doorgestoken, zodat het water de polder kan instromen. Dankzij het instromende water ontwikkelen zich slikken en schorren. Het ontluikende getijdennatuurgebied trekt veel broedvogels aan. Daarom staan aan het lagergelegen wandelpad langs de waterrand vier houten poorten. Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 30 juni zijn die gesloten en kun je bepaalde delen van het wandelpad niet op. Zo worden de vogels niet gestoord. De ringdijk is heel het jaar toegankelijk.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.