Ontwikkeling broedeiland

Al tijdens de werken bleek het relatief kleine schiereiland aan de rand van de Ontpoldering van Lillo een heuse trekpleister voor vogels.

Het eiland ligt pal in de riviermond van de Schelde, zodat eb en vloed vrij spel krijgen. Aan de ene kant wordt het afgeschermd door water; aan de andere kant ligt er een voedselrijke laag slib van 40 tot 50 centimeter. Die vormt een ondoorwaadbare hindernis voor roofdieren. Voorlopig zijn de vogels nog steeds tuk op de Ontpoldering. Maandelijkse vogeltellingen door Natuurpunt Antwerpen Noord tonen het blijvende succes van de landtong als rust- en broedparadijs. Dankzij de nieuwe poortjes kan het gebied dat ook in de toekomst blijven.

Het broedeiland vanuit de lucht