Zandput van Melle

De voormalige zandwinningsput in Melle is dé plek bij uitstek om de getijdennatuur, die om veiligheidsredenen plaats moet ruimen voor riviernatuur, te hernemen. De indrukwekkende getijdenbossen en schorren die door de ontpoldering zullen ontstaan, kun je vanaf een sierlijke passerelle gadeslaan.

Oppervlakte: 12 hectare
Grondgebied: Melle
Type gebied: ontpoldering
Invulling gebied:  getijdennatuur

Door de zandwinningsput op de rivier aan te sluiten en ondieper te maken, ontstaan er de zo zeldzame slikken en schorren. Aan de rand zal een getijdenbos met schor dienst doen als natuurlijke bufferzone tussen het getijdennatuurgebied en de achterliggende woningen. Om die zeldzame natuur niet te verstoren en inkijk bij omwonenden te vermijden, kun je het schitterende landschap enkel via de Scheldedijk en een gloednieuwe passerelle bewonderen. Via die smalle brug kun je tevens het jaagpad vlotjes bereiken.

Digitaal infomoment

Op 23 maart 2021 vond er een digitaal infomoment plaats. Tijdens dit infomoment gaf projectingenieur Michaël de Beukelaer-Dossche (De Vlaamse Waterweg) toelichting bij de werken. Herbekijk het infomoment hieronder:

Projectgebied