Hoe werkt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG)?

Een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij combineert veiligheid met natuur. De instroom van het dagelijkse getij creëert getijdennatuur. Bij noodweer vangt het gebied overtollig water op.

In een overstromingsgebied met gereduceerd getij combineren we veiligheid met natuur. Dat doen we door het overstromingsgebied uit te rusten met speciale sluizen. De hoge inwateringssluis laat elke dag een beetje water in en uit het gebied stromen – op het ritme van eb en vloed. Na verloop van tijd ontstaat door dit proces zeldzame getijdennatuur met slikken en schorren.

Bij overstromingen loopt het water helemaal over de overloopdijk. De ringdijk beschermt de achterliggende woongebieden, wegen en ander infrastructuur. Als de storm is gaan liggen, voert de lage uitwateringssluis het water weer af.