De Sigmaplanwerken in Wal-Zwijn zijn het afgelopen half jaar goed opgeschoten. We werkten de ringdijk af én we gaven het gebied Groot Schoor terug aan de Schelde. Zoals de werken nu vooruitgaan, zal Wal-Zwijn een volwaardig overstromingsgebied met typische riviernatuur zijn tegen 2023.

Ontpoldering Groot Schoor

Begin juli 2021 ontpolderden we het gebied Groot Schoor, langs de oevers van de Schelde. Op 6 juli werd de rivierdijk doorgestoken met een kraan. Bij het eerstvolgende hoogtij liep het water van de Schelde in Groot Schoor. In de dagen daarna werd de oude Scheldedijk van zo’n 2,5 meter breed verder weggegraven. 

Met deze ontpoldering geven we 25 hectare terug aan de Schelde, waardoor de rivier weer meer ruimte heeft om te stromen. De getijden krijgen hier dus opnieuw vrij spel. Door de wisselwerking van eb en vloed zal het Scheldewater Groot Schoor 2 keer per dag in- en uitstromen. Daardoor ontwikkelt er zich in de polder, in een ver verleden nog een typisch schorrengebied, terug waardevolle zoetwatergetijdennatuur.

 “We hebben enorm uitgekeken naar dit moment. Normaal gezien zou deze ontpoldering al eind 2020 gebeurd zijn, maar de weersomstandigheden zaten niet mee. Onze vooruitgang is afhankelijk van verschillende factoren dus we zijn heel blij dat we deze mijlpaal nu toch bereikt hebben”, aldus Sander Belmans, projectleider bij De Vlaamse Waterweg nv.

Nieuwe ringdijk is afgewerkt

De andere 3 deelgebieden, Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn, worden omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij met typische natte natuur. Samen zullen ze overtollig rivierwater opvangen bij stormtij. 

Om de achterliggende dorpskernen, akkers en graslanden droog te houden, bouwden we een ringdijk aan de westelijke kant van Wal-Zwijn. Die moet het water, dat het overstromingsgebied inloopt, tegenhouden. De stevige ringdijk van zo’n 6 meter hoog en 3 kilometer lang werd begin deze zomer afgewerkt. Vanop de nieuwe dijk kan je het veranderende Scheldelandschap bewonderen.

Voor de aanleg van de dijk gebruikten we het zand uit de zandopslag in de uithoek van Grote Wal. Dat werd opgediept bij eerdere baggerwerken in de Durme. We hebben dat zand verder aangevuld met zand dat we lokaal hebben afgegraven en zand dat we over het water aangevoerd hebben. Door gebaggerd zand te hergebruiken en extra zand over het water aan te voeren, bouwden we de dijk op een milieuvriendelijke en duurzame manier, met minimale hinder voor het dorp.

Wat er nu nog op de planning staat? De bouw van de in- en uitwateringssluizen. Die start dit najaar. Via deze sluizen zal er 2 keer per dag, op het ritme van eb en vloed, een kleine hoeveelheid Scheldewater het gebied in- en uitstromen. Zo ontstaat er geleidelijk een landschap van waardevolle slikken en schorren. 

Wil je op de hoogte blijven van de werken in Wal-Zwijn? Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief.