Nieuws

STOWA op bezoek in de Cluster Kalkense Meersen

Op donderdag 23 april bracht STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een bezoek aan de Cluster Kalkense Meersen. ...

lees verder

Milieueffectenrapport Scheldemeander Gent-Wetteren goedgekeurd

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wil de omgeving van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren veiliger en natuurlijker maken. Zonder ingrepen zou de Schelde hier op termijn volledig verlanden, de getijdennatuur verdwijnen en het overstromingsgevaar toenemen. ...

lees verder

SCHELDEKAAIEN - Werken gestart in Nieuw Zuid!

De historische kaaimuren aan de Schelde zijn aan een grondige opknapbeurt toe. Op een aantal plaatsen zijn scheuren en verzakkingen te zien. De waterkering moet worden verhoogd, en ook het openbaar domein kan een facelift gebruiken. In Sint-Andries en Het Zuid zijn de herstelwerken al bezig. In april 2015 werd het startschot gegeven voor Nieuw Zuid. ...

lees verder

CLUSTER KALKENSE MEERSEN – Geslaagd voor de test!

In de Cluster Kalkense Meersen bewezen de afgewerkte gebieden Bergenmeersen en Paardeweide hun nut tijdens de laatste stormen. Daarnaast zijn er ook heel wat werken aan de gang, onder meer in Wijmeers, Wetteren en Aard. ...

lees verder

Ronde van Oost-Vlaanderen 2015: werkbezoek aan Kruibeke en onthulling tijdscapsule

De gouverneur en de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen brachten op maandag 23 maart 2015 een bezoek aan Kruibeke. Dat werkbezoek kaderde in hun 'culturele' Ronde van Oost-Vlaanderen. Na de vergadering nodigde Kruibeke de gouverneur en de deputatie uit om deel te nemen aan een fietstocht doorheen de Polders van Kruibeke. ...

lees verder