Nieuws

Paasmaandag Scheldehappening!

Op paasmaandag 21 april 2014 kan je alle troeven van het Scheldeland ontdekken. Verken al varend, fietsend en wandelend de Schelde en het Scheldeland: er is cultuur, natuur, vissen, erfgoed, couleur locale, ... Ook in de Sigmaprojecten de Polders van Kruibeke en de Cluster Kalkense Meersen valt er weer heel wat te beleven. ...

lees verder

Natuur in de Sigmagebieden blaakt van gezondheid

Vorige winter ontsnapten we ternauwernood aan een stormramp. Maar tijdens de decemberstorm deden de gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan precies waarvoor ze gemaakt zijn: het wassende water bufferen, waardoor de bevolking langs de Schelde en haar zijrivieren gespaard bleef van waterellende. En de Sigmagebieden hebben nog meer in hun mars: er ontpopt zich nieuwe en zeldzame natuur. En die laat duidelijk niet op zich wachten. ...

lees verder

Delegatie uit Nedersaksen bekijkt troeven Sigmaplan

Twee staatssecretarissen en verschillende ambtenaren van de Duitse deelstaat Nedersaksen hebben vrijdag enkele deelprojecten bezocht van het Sigmaplan, dat het stroomgebied van de Schelde beter moet beschermen tegen overstromingen zonder de natuurwaarde en exploitatiemogelijkheden ervan in gedrang te brengen. De delegatie kwam er inspiratie opdoen voor de aanpak van het stroomgebied van de Eems. ...

lees verder

Kinderen geven 900 bomen een plaatsje in polders van Kruibeke

KRUIBEKE, 13 maart 2014 – 900 boompjes kregen een nieuwe plek in de polders van Kruibeke dankzij het harde werk van 300 lagereschoolkinderen uit Groot-Kruibeke. Op woensdag 12 en donderdag 13 maart verzamelden zij in de polders om, gewapend met schop en laarzen, deel te nemen aan de jaarlijkse boomplantactie. Met hun hulp en de assistentie van Xavier de Ree kreeg het toekomstige overstromingsgebied er nog een nieuw stukje bos bij. “Voor de boomplantactie kunnen we al vijf ja...

lees verder

Nederland stelt Rijksinpassingsplan en uitvoeringsbesluiten ‘Hertogin Hedwigepolder’ vast

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Dijksma heeft het Rijksinpassingsplan ‘Hertogin Hedwigepolder’ vastgesteld. Zo kan in de Nederlandse Hedwigepolder, maar ook in het noordelijke deel van de Vlaamse Prosperpolder een gebied van 440 hectare getijdennatuur ontwikkeld worden. Nederland komt hiermee tegemoet aan de Vlaams-Nederlandse Scheldeverdragen. De beslissing van Dijksma wordt eerst nog zes weken lang aan een openbaar onderzoek onderworpen. ...

lees verder