Nieuws

Salicetum in de Cluster Kalkense Meersen krijgt onderhoud

In het najaar van 2014 ondergaat het Salicetum in de Kalkense Meersen een groot onderhoud. Landschapsarchitectuur Will Beckers werkt dan ook fase 3 van zijn sculpturen in wilgentenen af. Dit voorjaar kun je het resultaat gaan bewonderen in Wichelen. ...

lees verder

POLDERS VAN KRUIBEKE - Grote kuis in de elzenbroekbossen

In de elzenbroekbossen van de Polders van Kruibeke is de sociale werkplaats vzw JOMI bezig met het manueel verwijderen van afval. ...

lees verder

CLUSTER KALKENSE MEERSEN - Regenwatergracht Kalken bijna klaar

In Kalken, een deelgemeente van Laarne, wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Zo zorgt het regenwater niet langer voor problemen in het zuiveringsstation. In september 2014 startte Aquafin met het uitgraven van de regenwatergracht. Ondertussen is de gracht bijna klaar. ...

lees verder

Kooiwandeling in de Polders van Kruibeke op zondag 7 december

De elzenbroekbossen van de Polders van Kruibeke zijn het land van twissels en rabatten, maar ook van het Pannenbroek en de Kooi. Koning Winter meldt zich aan en we profiteren van de aankomende seizoenswissel om dit bijzondere natuurgebied een bezoek te brengen. ...

lees verder

Vzw’s Grenzeloze Schelde en Scheldegids verkennen gezamenlijk het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen

De vzw’s Grenzeloze Schelde en Scheldegids verkenden op dinsdag 4 november het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen. De projectleiders van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakten de vzw’s onder meer wegwijs in het GOG Paardeweide en het GOG-GGG Bergenmeersen. ...

lees verder