Nieuws

Vzw’s Grenzeloze Schelde en Scheldegids verkennen gezamenlijk het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen

De vzw’s Grenzeloze Schelde en Scheldegids verkenden op dinsdag 4 november het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen. De projectleiders van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakten de vzw’s onder meer wegwijs in het GOG Paardeweide en het GOG-GGG Bergenmeersen. ...

lees verder

Nederland keurt ontpoldering Hedwigepolder definitief goed

De Nederlandse Raad van State heeft de bezwaren tegen de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder ongegrond verklaard. Dat betekent dat de Nederlandse overheid die 295 hectare kan aankopen en omvormen tot getijdennatuurgebied. De Hedwigepolder maakt samen met de Vlaamse Prosperpolder deel uit van het Sigmaplan. ...

lees verder

Scholieren knotten jonge bomen in Bergenmeersen

Een tiental scholieren van het VTI Sint-Lucas van Oudenaarde maakte op dinsdag 21 oktober kennis met het Sigmaproject Bergenmeersen. Dominiek Decleyre, projectleider van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gaf hen er uitleg over de inrichting en werking van het deelgebied van de Cluster Kalkense Meersen. ...

lees verder

Barbiergidsen en Natuurouders stellen ‘Scalluvia’ voor tijdens familiewandeling

Meer dan 140 families en fervente wandelaars maakten op zondag 19 oktober kennis met het ‘Scalluvia’-project in de Polders van Kruibeke. Lokale Barbiergidsen en Natuurouders toonden hen hoe Scalluvia de zeldzame elzenbroekbossen in het gebied wil herstellen. De wandelaars kregen zelfs de ‘eendenkooi’ te zien die normaal niet toegankelijk is voor het publiek. ...

lees verder

GOG Paardeweide in actie

Eergisteren trok de eerste herfststorm – restanten van de ex-orkaan Gonzalo – over ons land. Verschillende overstromingsgebieden, waaronder Paardeweide en Bergenmeersen in de gemeenten Berlare en Wichelen, traden in werking. In Paardeweide werden recent de bestaande dijken nog verhoogd en verstevigd om de achterliggende woongebieden beter te beschermen. ...

lees verder