Nieuws

Wandelen in Dorent op zondag 14 juni

Op zondag 14 juni kun je een begeleide wandeling maken in het Sigmaproject Dorent. Zo leer je meer over de toekomstige natuurontwikkeling. ...

lees verder

STOWA op bezoek in de Cluster Kalkense Meersen

Op donderdag 23 april bracht STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een bezoek aan de Cluster Kalkense Meersen. ...

lees verder

Milieueffectenrapport Scheldemeander Gent-Wetteren goedgekeurd

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wil de omgeving van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren veiliger en natuurlijker maken. Zonder ingrepen zou de Schelde hier op termijn volledig verlanden, de getijdennatuur verdwijnen en het overstromingsgevaar toenemen. ...

lees verder

SCHELDEKAAIEN - Werken gestart in Nieuw Zuid!

De historische kaaimuren aan de Schelde zijn aan een grondige opknapbeurt toe. Op een aantal plaatsen zijn scheuren en verzakkingen te zien. De waterkering moet worden verhoogd, en ook het openbaar domein kan een facelift gebruiken. In Sint-Andries en Het Zuid zijn de herstelwerken al bezig. In april 2015 werd het startschot gegeven voor Nieuw Zuid. ...

lees verder

CLUSTER KALKENSE MEERSEN – Geslaagd voor de test!

In de Cluster Kalkense Meersen bewezen de afgewerkte gebieden Bergenmeersen en Paardeweide hun nut tijdens de laatste stormen. Daarnaast zijn er ook heel wat werken aan de gang, onder meer in Wijmeers, Wetteren en Aard. ...

lees verder