Lippenbroek

Het Lippenbroek is een soort natuurlijk laboratorium. Wetenschappers volgen er de werking van het gecontroleerde overstromingsgebied met gereduceerd getij op.

Oppervlakte: 10 hectare
Grondgebied: Hamme
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Invulling gebied: getijdennatuur

Lippenbroek in bloei

Het Lippenbroek was vroeger een kleine polder langs de Schelde. In 2006 namen we dit gebied in gebruik als een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Hier combineren we waterveiligheid met de ontwikkeling van getijdennatuur, en onderzoeken we of beide functies goed samengaan. Dit principe werd hier voor het eerst toegepast. In het Lippenbroek zie je vaak wetenschappers die alle aspecten van het getijdengebied onderzoeken en meten: de sluiswerking, de ontwikkeling van getijdennatuur, de waterkwaliteit … Die meetgegevens leveren heel wat info op voor andere Sigmaprojecten en worden jaarlijks verzameld in het OMES-rapport (‘Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu’).