Vlaanderen beschermen, vandaag en morgen

Door de klimaatverandering en de zeespiegelstijging is het van cruciaal belang om te blijven investeren in het Sigmaplan. Het Sigmaplan staat voor hogere en bredere dijken, een keten van overstromingsgebieden (GOG en GOG-GGG) langs de getijdenrivieren en lokale ontpolderingen. Zo beschermen we heel Vlaanderen tegen overstromingen vanuit die getijdenrivieren bij stormtij. Bij stormtij valt springtij in het Zeescheldebekken samen met een (noord)westerstorm op de Noordzee. Daarnaast herstellen we op bepaalde plaatsen de natuurlijke bochten of meanders van de rivieren. Die vormen namelijk een natuurlijke buffer in periodes met veel neerslag. In de zomer gaan ze ook verdroging tegen, net zoals drempels in de rivierbedding.

Overstroming Polders van Kruibeke tijdens storm Corrie in 2022, ©Vilda
height

Bescherming tegen stormvloeden

We verhogen en versterken de dijken, zodat ze opgewassen zijn tegen stormvloeden. Daarvoor gebruiken we computermodellen, die aangeven hoe hoog de dijken precies moeten zijn. In totaal voeren we ongeveer 700 kilometer dijkwerken uit.

tsunami

Overstromingen controleren

We leggen in totaal 30 gecontroleerde overstromingsgebieden aan in Vlaanderen. Samen kunnen die 85 miljard liter  (meer dan 2750 hectare) water bergen. Deze gebieden geven rivieren meer ruimte om te (over)stromen en vangen tijdelijk water op bij gevaarlijk hoge waterstanden. Zo voorkomen ze overstromingen.

engineering

Wateroverlast vermijden

Ook door gebieden te ontpolderen, geven we rivieren meer overstromingsruimte. Eerst bouwen we landinwaarts een nieuwe dijk, daarna slaan we bressen in de oude. Zo kan er water in het ontpolderde gebied stromen. Dat water is minder krachtig, waardoor de kans op wateroverlast daalt.

flood

Voorbereiding op de klimaatverandering

In 2005 kreeg het Sigmaplan een eerste update, om in te spelen op de klimaatverandering en de bijbehorende weersextremen en stijgende zeespiegel. Nu werken we aan Sigmaplan 2.0. Per regio bekijken we welke ingrepen nodig zijn om een veilige omgeving te creëren.

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact