Sigmaplan algemeen

Educatieve pakketten

Hier vind je een overzicht van de educatieve pakketten rond het Sigmaplan.

Durmevallei

Pakket Sigmaproject Durmevallei

Voor wie? Derde graad lagere school. 

Wat? Dit pakket werd opgemaakt door onze partner Grenzeloze Schelde vzw, die door haar werking met de Milieboot heel veel ervaring heeft in het werken met scholen. Het pakket brengt algemene informatie over het Schelde-estuarium, de werking van de getijden, de biodiversiteit, het waterleven en het Sigmaplan. Ook zoomt het in op de specifieke situatie in de Durmevallei

Uitvalsbasis? Het infopunt over het Sigmaplan aan Driegoten in Hamme, maar het pakket kan ook in de klas gebruikt worden. 

Download het pakket hier als pdf:

Fiche leerkrachten

- Inleidend spel (blanco / ingevuld)

- Fiche 1: Een machtige stroom, de Schelde! (blanco / ingevuld)
- Fiche 2: Waar komt al dat water vandaan? (blanco / ingevuld)
- Fiche 3: Zie ze vliegen, zwemmen en kruipen! (blanco / ingevuld)
- Fiche 4: Aan tafel! De voedselketen in het water (blanco / ingevuld)
- Fiche 5: Opgelet voor natte pootjes: de getijden (blanco / ingevuld)
- Fiche 6: Alles onder controle: Gecontroleerd OverstromingsGebied – GOG (blanco / ingevuld)
- Fiche 7: De Durmevalleiiii (blanco / ingevuld)

Hedwige-Prosperproject

Floodcom Education

Voor wie? Derde graad lagere school.

Wat? Dit pakket werd opgemaakt in het kader van het Europese project Floodcom. Het gaat over het aanpakken van het overstromingsrisico en het getijdengebied van het Sigmagebied Hedwige-Prosperpolder, maar er is ook materiaal over een paar andere Europese gebieden te vinden. Het pakket bevat een toolkit voor leraars, presentaties, materiaal voor leeringen en casestudies. Je kunt al het materiaal hier downloaden.

Uitvalsbasis? Het infopunt over het Hedwige-Prosperproject, Zoetenberm 6a in Beveren. 

Een voorproefje?

Meer info

 

Polders van Kruibeke

Scalluvia Jungle

Voor wie? Derde graad lagere school.

Wat? Een buitenles en lesblaadjes over de elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke.

Uitvalsbasis? Het infopunt over de Polders van Kruibeke, Scheldelei (aan het veer) in Kruibeke. 

Contact? Reserveer een buitenles via de milieudienst van de gemeente Kruibeke: 03 740 02 42, milieu@kruibeke.be

Meer info  

 

Spelbox ‘Hossen in de bossen’

Voor wie? Kinderen van 5 tot 9 jaar: ‘Honger in het beestenbos’ / jongeren van 8 tot 18 jaar: ‘Paniek in het bos’.

Wat? Een box met verkleedkledij en spelmateriaal (gratis af te halen in het infopunt in Kruibeke).

Uitvalsbasis? Het infopunt over de Polders van Kruibeke, Scheldelei (aan het veer) in Kruibeke. 

Contact? gogkbr@wenz.be

Een voorproefje?

Meer info 

 

Pakket ‘Moord in de poel’

Voor wie? Lagere school.

Wat? De waterkwaliteit onderzoeken, de omgeving uitpluizen en andere waterdieren bestuderen. Het spel wordt vaak gespeeld in het Kortbroek, maar mits enkele kleine aanpassingen kan je het even goed spelen in een andere natuurrijke omgeving met een poel.

Uitvalsbasis? Het infopunt over de Polders van Kruibeke, Scheldelei (aan het veer) in Kruibeke. 

Contact? Milieudienst Kruibeke: 037 40 02 42 of milieu@kruibeke.be 

Meer info 

 

Waterklassen

Voor wie? Lagere school.

Wat? Onderzoek en bekijk het waterleven in het echt (in een poel, onder de microscoop).

Uitvalsbasis? Het infopunt over de Polders van Kruibeke, Scheldelei (aan het veer) in Kruibeke. 

Contact? Milieudienst Kruibeke: 037 40 02 42 of milieu@kruibeke.be  

Meer info

 

Sigmaplan algemeen

Pakket in pdf-vorm

Voor wie? Derde graad lagere school. 

Wat? Informatie over het leven in en rond rivieren en kanalen in Vlaanderen, overstromingsgevaar en het Sigmaplan. Het pakket zoomt in op de Sigmaprojecten Dijlemonding en Cluster Bornem. Aangeboden als pdf met info en opdrachten voor de leerlingen. Download het pakket hier.

Contact? info@sigmaplan.be 

 

Pakketten Regionale Landschappen

Voor wie? Iedereen.

Wat? De Regionale Landschappen zijn in veel gebieden belangrijke partners van het Sigmaplan en bieden interessante informatie aan. We verwijzen je graag door naar het aanbod van het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Regionaal Landschap Rivierenland.

Contact? ann@rlsd.be (Regionaal Landschap Schelde-Durme), info@rlrl.be (Regionaal Landschap Rivierenland)