Sinds 9 mei worden in de zone Sint-Andries en Het Zuid van het Scheldekaaienproject, aan de De Gerlachekaai, stabiliserende grondankers geplaatst. Om dat werk tot een goed einde te brengen, maakt de aannemer gebruik van een innovatief 3D-meetsysteem.

Plaatsing grondankers

In een eerder nieuwsbericht legden we reeds uit dat er in een tweede werffase van Sint-Andries en Het Zuid de komende weken grondankers worden geplaatst. Meer dan 200 grond- en staafankers zullen er de diepwand achter de holle kelder stabiliseren. Om deze ankers juist te plaatsen en de ankerdraden elkaar niet te laten raken, maakt de aannemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) gebruik van het innovatieve meetsysteem SAAscan.

Het meetsysteem brengt de boorgaten van de ankers in 3D in beeld. Gezien de ankers elkaar op korte afstand zullen kruisen, is het noodzakelijk om te weten waar de reeds geplaatste ankers zich precies bevinden. De SAAScan is een meetinstrument van 24 meter lang en wordt ingebracht in de boorgaten van de ankers. Via een sensorsysteem meet het de locatie van het boorgat uiterst nauwkeurig op. De sensorsignalen worden digitaal verwerkt tot 3D-beelden.

Kruisend spinnenweb

Een moeilijkheid bij het plaatsen van de ankers is de grens tussen Sint-Andries en Het Zuid en Nieuw Zuid. Nadat de tweede fase van Sint-Andries en Het Zuid eind 2016 klaar is, zullen  in een latere fase de werken in de aangrenzende zone van Nieuw Zuid van start gaan. Daarom wordt Sint-Andries en Het Zuid veilig afgeschermd door een betonnen dwarswand. Die zorgt voor de tijdelijke scheiding tussen beide zones en zal als bouwputwand voor de werken van Nieuw Zuid dienstdoen. De wand gaat tot 30 meter diep en wordt via een spinnenweb aan kruisende grondankers op zijn plaats gehouden. Om dit huzarenwerkje klaar spelen, zal de SAAscan bijzonder nuttig zijn.

Vorige week werden bij de plaatsing van eerste ankers aan de De Gerlachekaai testen uitgevoerd met het nieuwe meetsysteem. De komende weken volgen extra testen, ter voorbereiding van de plaatsing van het ingenieuze ‘spinnenweb’ midden juni.


Meer info over de stand van zaken in Sint-Andries en Het Zuid vind je hier.