Vanaf dinsdag 12 juli kan Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) starten met heiwerken op de Antwerpse kaaizone van Nieuw Zuid, ter hoogte van de Ledeganckkaai. De werken hebben als doel het geraamte van de nieuwe kaaimuur te installeren. Dat geraamte bestaat gedeeltelijk uit buispalen van zo’n 37 meter lang. De operatie, die zes tot acht weken duurt, zal gepaard gaan met geluidshinder.  

Momenteel wordt in de zone Nieuw Zuid van het Scheldekaaienproject een nieuwe kaaimuur gebouwd. De oude, instabiele kaaimuur werd dit voorjaar afgebroken en ruimde plaats voor een nieuwe constructie. Het geraamte van de nieuwe muur bestaat uit 36 buispalen en 35 damplanken, die in de bodem van de Schelde worden geslagen (‘geheid’) en samen een aaneengesloten ‘combiwand’ vormen. De buispalen, met een lengte van zo’n 37 meter, komen begin volgende week aan op de werf.

Werken op weekdagen
Om het stalen geraamte in een ondergrond van Boomse klei te plaatsen, maakt aannemer THV Scheldekaaien (een tijdelijke vereniging van de waterbouwers Hye, Herbosch-Kiere en Artes Roegiers) gebruik van zwaar materieel: een trilblok van 60 ton en eventueel een heihamer. Dat zal geluidshinder veroorzaken. Mogelijk zullen ook lichte trillingen voelbaar zijn. Om de trillingen minimaal te houden, neemt de aannemer extra acties.
De werken vinden op weekdagen plaats, telkens tussen 6.30 uur ’s ochtends en 20.30 uur ’s avonds. Ook tijdens het bouwverlof wordt doorgewerkt. Het geluid draagt gemiddeld een kilometer ver, maar kan afhankelijk van de wind ook verder gehoord worden. Aannemer THV Scheldekaaien laat de trillingen continu opvolgen met een seismograaf.

Omwonenden gespaard van vrachtwagenritten
Ten vroegste op dinsdag 12 juli gaan de heiwerken van start, afhankelijk van wanneer de stalen buispalen en het materieel op de werf toekomen. Het heien zal vermoedelijk tot eind augustus duren. Gedurende die hele periode doen W&Z en de aannemer er alles aan om de hinder voor omwonenden maximaal te beperken. Zo zal het benodigde materieel voor de heiwerken opereren vanop het water, met behulp van grote kraanpontons, en wordt er gebruik gemaakt van binnenvaart om 3000 ton bouwmateriaal aan te voeren. Dat bespaart omwonenden honderden vrachtwagenritten en werfbewegingen.

Heropbouw historische kaaimuur
Na de heiwerken wordt de 6000 m² grote achterliggende bouwput laag per laag opgevuld en krijgt de kaaimuur zijn karakteristieke bekleding terug. Vóór de afbraak werden authentieke bouwelementen zoals de bolders en de blauwe steen zorgvuldig weggenomen. Van het historische metselwerk heeft de aannemer mallen gemaakt, die zullen dienen om exacte replica’s te maken uit beton. Al die elementen worden later op het stalen geraamte bevestigd. Zo behoudt de gestabiliseerde kaaimuur zijn uitzicht. 

Tijdens de hele duur van de werken staat op de Ledeganckkaai een infokeet. Daar valt alles te ontdekken over de Scheldekaaien, het Sigmaplan en de werken zelf, met speciale aandacht voor de zones waar W&Z aan de slag is. De infokeet is elke derde woensdag van de maand open voor bezoekers, telkens van 12 tot 20 uur. De eerstvolgende openingsdata zijn 20 juli en 17 augustus.


Op www.sigmaplan.be vindt u de laatste nieuws- en bewonersbrieven. U kunt de voortgang van de werken volgen via de nieuwsberichten op de website en via Twitter. Daarnaast staat op de Ledeganckkaai ook een valvenkast, met de laatste stand van zaken.