In Vlassenbroek, nabij Dendermonde, is een waardevol natuurlijk overstromingsgebied in de maak. Sinds augustus bouwt De Vlaamse Waterweg nv er aan een nieuwe ringdijk. Hoe de werken vlotten? Geen betere inkijk dan een vogelvlucht over het gebied.

Ter hoogte van het dorpje Vlassenbroek ligt al een deel van de nieuwe ringdijk. Dat stuk verlengen we met 2 kilometer, zodat de ringdijk het hele overstromingsgebied omgeeft. Wanneer het gebied bij stormtij volloopt, zorgt de ringdijk ervoor dat de buurtbewoners de voeten droog houden.
De hengelvijvers in het zuiden van het overstromingsgebied moeten wijken voor een deel van de ringdijk. Voor fervente hengelaars leggen we tussen het pompgemaal en Broekkant twee nieuwe vijvers aan. Ook de scouts van Baasrode verhuizen naar een locatie buiten het gebied.
De contouren van de ringdijk zijn uitgezet. De werken aan de ringdijk en de hengelcluster zullen nog vier jaar in beslag nemen.
Ook de werken aan de nieuwe hengelvijvers, op een steenworp van de Schelde en de Broekkantstraat, zijn in volle gang.
In Vlassenbroek staan nog twee werffases op stapel: vanaf 2020 worden in totaal vier sluizen gebouwd, vanaf 2022 wordt de overloopdijk aan de Schelde verlaagd. Over die dijk zal stormvloedwater het gebied kunnen binnenstromen. Het einde van de werken is voorzien voor 2024.
Voor de bouw van de ringdijk wordt gebruik gemaakt van gedroogde baggerspecie, die bij baggerwerken uit de Schelde werd gehaald. Door bouwmateriaal zo veel mogelijk over water aan te voeren, vermijden we het af- en aanrijden van vrachtwagens rond het gebied.
Vlassenbroek wordt een overstromingsgebied met getijdenwerking, dat slechts eens om de vijftig jaar onder water zal komen te staan. Via slimme sluizen zal dagelijks een beetje Scheldewater binnenvloeien op het ritme van eb en vloed, waardoor prachtige slikken en schorren ontstaan.

Meer weten over Vlassenbroek? Klik dan even door naar de projectpagina of bekijk de laatste nieuwsbrieven.