Natuurtoerisme in kwetsbare estuariene parken: hoe organiseer je dat op een duurzame manier? Meer dan drie jaar lang wisselden Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk goede praktijken uit over duurzaam bezoekersmanagement in getijdengebieden. Dat Interreg-project – STEP, of voluit Sustainable Tourism in Estuary Parks – wordt op donderdag 6 juni 2013 afgesloten met een conferentie in Dordrecht (NL).

Als je natuurtoerisme goed aanpakt, zitten er heel wat kansen in: voor de bezoekers, voor de lokale ondernemers én voor het natuurgebied zelf. Of nog: kwetsbare natuur creëert opportuniteiten voor een nieuw soort ondernemerschap en vice versa. Dat was het uitgangspunt van het Europese STEP-project.

Onthaalzone
Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland gingen bij elkaar kijken hoe nieuwe vormen van duurzame natuurbeleving in de praktijk worden gebracht. In Vlaanderen vormden de Polders van Kruibeke het decor, onze buurlanden brachten respectievelijk de Biesbosch en de Broads in als testgebied. STEP mondde bij ons al uit in een onthaalstijl én een aantal prototypes van inrichtingselementen voor de Sigmagebieden. Er werd ook al gestart met de inrichting van Kortbroek. Dat is één van de vier onthaalzones die de polders straks zullen ontsluiten voor het publiek.

Eindconferentie
Het STEP-project werd gefinancierd door het Europese Interreg IV A 2 Zeeënprogramma en landt op 6 juni 2013. Dan vindt in Dordrecht de eindconferentie plaats.

Geïnteresseerd? Registreer je dan voor de conferentie. Na de ontvangst, de voorstelling van de resultaten en enkele presentaties, kan je na de lunch deelnemen aan workshops en een projectmarkt over duurzaam toerisme. Tot slot is er tijd voor netwerking.


Klik hier om het programma te bekijken en te registreren.
Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Klik hier voor meer info over STEP.