De gemeente Temse en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst over een nieuw speelbos ten noorden van het Groot Broek. Dat gebied in de Durmevallei wordt in het kader van het Sigmaplan teruggegeven aan de rivier. Het doel: overstromingen in bewoonde gebieden voorkomen én de verdwenen getijdennatuur herstellen. Door die ontpoldering gaat een speelzone verloren. Om iets terug te doen voor de buurtbewoners en lokale jeugdverenigingen biedt W&Z hen nu de ruimte voor de aanleg van een speelbos. “Door de natuur meer ruimte te geven versterken we de sociale interactie tussen de mensen uit de omgeving”, klinkt het bij Temse en W&Z.

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat kinderen vaker buiten zouden moeten spelen, en dan liefst nog in een voor hen uitdagende omgeving. In Temse krijgen de verschillende jeugdbewegingen hier binnenkort alle kansen toe. W&Z heeft immers beslist om er drie lappen grond aan te kopen, met een totale oppervlakte van 2,2 hectare, en in bruikleen te geven aan de gemeente. Die zal het terrein volgens de samenwerkingsovereenkomst inrichten als een speelbos, mét plaats voor wijkcompostering. Op die manier krijgt Temse wat van de ruimte terug die het moest afstaan bij de ontpolderingen rond de Durme.

Om de Durmevallei haar natuurlijke rijkdom en veerkracht terug te geven werken W&Z en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) er samen aan enkele projecten van het Sigmaplan. Dat project schenkt de Schelde en haar zijrivieren meer ademruimte en gaat zo overstromingen tegen. Het zorgt er bovendien voor dat de natuur langs de rivieren zich kan herstellen. Daarom zal via ontpolderingen in Temse (en Waasmunster) het Groot Broek worden teruggegeven aan de Durme. Door er een nieuwe dijk te bouwen en vervolgens openingen te maken in de bestaande dijk, krijgen de getijden opnieuw vrij spel in een afgebakend gebied. Zo ontstaat waardevolle zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren. Maar het Sigmaplan wil meer doen dan alleen mens en natuur beschermen. Daarom zet W&Z ook in op de invulling van de gebieden achter de dijken.

Hans Quaeyhaegens, projectingenieur van W&Z: “Om een projectgebied optimaal te kunnen invullen moet je als initiatiefnemer overleggen met de gebruikers van het gebied. Om de gebiedsinvulling van onderuit te laten groeien overleggen we intensief met de besturen van de Sigmagemeenten. Dat we nu een overeenkomst hebben over een speelbos aan het Groot Broek, bewijst onze vlotte samenwerking met de gemeente Temse.”

Een speelbos met belevingsruimte voor iedereen
Door de ontpoldering van het Groot Broek zal een gebied van 65 hectare niet meer zo toegankelijk zijn als voorheen. De lokale jeugdverenigingen verliezen hiermee een stuk speelterrein. W&Z hoopt met de teruggeschonken gronden zowel de natuur als lokale milieu- en jeugdverenigingen opnieuw meer ruimte te bieden. Die laatste vinden in het speelbos een ideale plaats om weer te klauteren, te ravotten, met takken te slepen, te zoeken naar allerlei dieren, of hun fantasie de vrije loop te laten. Voor kinderen uit de buurt moet het een geweldige plek worden om de natuur spelenderwijs te ontdekken en te leren waarderen.

Hans Quaeyhaegens: “Samen met de jeugdverenigingen en de gemeente bekijken we nog hoe we het grootste deel van het terrein kunnen omtoveren tot een aanlokkelijk speelbos. De jeugdverenigingen mogen zelf ook aangeven welke natuurlijke elementen zij het liefst in hun speelomgeving hebben, of welke naam het speelbos krijgt. Ze kunnen ook mee nadenken over de feestelijke inwijding na de aanplantings- en inrichtingswerken en de uiteindelijke ingebruikname van het speelbos.”

Gezellige buurt door duurzaam tuinieren
Belangrijk is dat elke vereniging op haar eigen manier zal kunnen helpen om het speelbos mee vorm te geven. Een groep kinderen die een namiddag lang komt werken in het speelbos, een aannemer die wat aarde levert en jeugdleiders of ouders die helpen bij de aanplanting en inrichting van het terrein … De gemeente Temse zal instaan voor de opvang en de begeleiding van die vrijwilligers. De medewerkers van W&Z zullen hen ondersteunen waar mogelijk.

Bovendien zal de gemeente samen met enkele enthousiaste partners uit de ecologische sector kleinschalige wijkprojecten uitwerken rond ‘duurzaam kringlooptuinieren’.  Op een deel van het gebied worden geen bomen aangeplant, maar kunnen de buurtbewoners samen aan compostverwerking doen.

Hugo Maes, schepen van Openbaar Groen en Natuur Temse: “We doen de jeugd van Temse niet alleen een speelbos cadeau, maar bieden de buurtbewoners ook de kans om samen duurzaam te tuinieren in het gebied. We leggen er een installatie aan voor wijkcompostering. Zo ontstaat een gezellige drukte in het gebied en groeit de samenhorigheid onder de buurtbewoners. Door de natuur weer ademruimte te schenken, doen we eigenlijk net hetzelfde voor de mensen uit de omgeving.”


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Durmevallei.