Water, natte natuur, prachtige kastelen, open ruimte … Het is allemaal typisch voor het Rivierpark Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen. Het komt dus niet als een verrassing dat de partners van Schelde Sterk Merk nog een stapje verder willen gaan: zij willen van het Rivierpark een Nationaal Park maken. Een onlinebevraging toonde aan dat ook de inwoners van de Scheldevallei achter die ambitie staan.

 

Toeristische trekpleister

Door in de Scheldevallei natuur, recreatie, landbouw en erfgoed te ontwikkelen, willen de 30 partners van Schelde Sterk Merk het toeristisch aanbod op de kaart zetten. Daarnaast willen ze van de vallei een plek maken waar het aangenaam en kwaliteitsvol wonen is. De eerste stap in dat proces was de creatie van het Rivierpark Scheldevallei (www.rivierparkscheldevallei.be), die startte in 2018. Het park werd officieel voorgesteld aan het publiek in 2020. De volgende stap is nu de kandidatuur voor een Nationaal Park.

 

Enthousiasme bij inwoners

De organisatie wilde weten of de inwoners van de Scheldevallei achter deze beslissing zouden staan. Daarom voerden ze eind 2020 een grootschalige onlinebevraging uit over toerisme in eigen streek. Die kaderde binnen het programma Horizon2020 van de Europese Unie. De resultaten dienen als nulmeting om de evolutie in de houding en ideeën van de inwoners te onderzoeken.

Bijna 2100 inwoners uit 7 verschillende Scheldegemeenten vulden de enquête in. Maar liefst 70% van de inwoners vindt toerisme belangrijk. 68% van de bevraagden uit de Scheldevallei is ook te vinden voor het idee van een Nationaal Park.

De Scheldevallei heeft heel wat positieve doorgroeimogelijkheden voor de toekomst. Dat de inwoners deze mogelijke groei ondersteunen, is van cruciaal belang. Schelde Sterk Merk kan nu volop inzetten op de kandidatuur van Rivierpark Scheldevallei om een Nationaal Park te worden. De conceptnota voor de kandidatuur werd op 15 september 2021 ingediend.

 

Sigmaplan helpt mee

Rivierpark Scheldevallei strekt zich uit over de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omstreken en de Rupelstreek. Elk van die gebieden heeft zo zijn eigen troeven: van mooie open ruimte met landbouw tot prachtige natuur.

Ook met het Sigmaplan zijn we actief in deze regio. Zo creëerden we al zeldzame natuur in de Polders van Kruibeke, de Durmevallei en de Kalkense Meersen. Ook op andere plaatsen tussen Gent en Antwerpen herstellen we de typische riviernatuur, met aandacht voor landbouw en erfgoed. Zo ontpolderden we begin juli nog Groot Schoor in Wal-Zwijn. Met deze ontpoldering geven we 25 hectare terug aan de Schelde, waardoor er weer waardevolle zoetwatergetijdennatuur kan ontstaan.