Op de infoavond van dinsdag 4 september kregen de betrokken inwoners van Temse uitgebreide informatie over de baggerwerken in het Sigmaproject Durmevallei.

De wateroverlast van november 2010 maakte duidelijk dat er dringend moest ingegrepen worden in de verzande Durme. In overleg met de gemeentebesturen voerde W&Z in het voorjaar van 2011 al een noodruiming uit in het stroomopwaartse deel van de Durme. Nu wordt de geul via onderhoudsbaggerwerken opnieuw verruimd.

Wat staat er nu te gebeuren in de Durmevallei?

In september starten we met de aanleg van een opslagplaats voor baggerspecie in het gebied  Klein Broek op de linker Durmeoever. De eigenlijke baggerwerken op het grondgebied van Temse en Waasmunster worden daarmee voorbereid.

Wat houden de baggerwerken in?

Op het grondgebied van Hamme, Temse en Waasmunster halen we in totaal 400 000 m³ zand uit de Durme. De werken zullen naar schatting twee jaar duren. Dit voorjaar zijn de baggerwerken aan de Durmemonding gestart. In september beginnen de voorbereidende werken in Temse en Waasmunster. Ook de toekomstige onderhoudsbaggerwerken op het grondgebied van Zele en Lokeren worden dit jaar uitgetekend. De werken verlopen van afwaarts naar opwaarts, om te voorkomen dat het probleem zich telkens verplaatst naar een zone die nog niet gebaggerd werd.

De dam in Lokeren wordt bovendien uitgerust met een pompgemaal. Dat pompt bij extreme regenval water vanuit de Moervaart over in de Durme, zodat Lokeren gespaard blijft van wateroverlast. Bij normale weersomstandigheden kan het pompgemaal helpen om de aanzanding van de Durme tegen te gaan. Zo blijft het effect van de onderhoudsbaggerwerken langer duren.

Onderstaand kaartje toont u waar de werfweg en de opslagzones voor baggerspecie komen te liggen.

  


Klik hier voor meer informatie over het project.