De bouw van een pompgemaal aan de dam in Lokeren is onlangs gestart. Hierdoor wordt het jaagpad lokaal onderbroken en is er een fietsomleiding voorzien. De ingreep kadert in het rivierherstelplan dat W&Z voor de Durme uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011. De bescherming tegen wateroverlast wordt zo aanzienlijk verhoogd.

Begin 2014 startte W&Z met de voorbereidende werken voor de bouw van een pompgemaal op de dam in Lokeren. Deze zomer, na het broedseizoen, zijn de eigenlijke bouwwerken gestart. De werken zullen naar schatting twee jaar duren en kosten circa 2,5 miljoen euro.

Jaagpad onderbroken
Door de werken aan het pompgemaal (rode lijn) zal het jaagpad tijdelijk onderbroken zijn tot in de zomer van 2015. Daarom is er een fietsomleiding (zwarte lijn) voorzien, waarbij fietsers rond het Molsbroek moeten rijden.

Pompgemaal verhoogt veiligheid
Het pompgemaal zal de veiligheid van het Waasland bij overstromingen aanzienlijk verhogen. Bij hevige regenval kan het gemaal per seconde 7500 liter rivierwater overpompen van de Moervaart in de Durme. Hierdoor zal het waterpeil in de Moervaart minder snel stijgen. In normale omstandigheden zullen kleinere debieten worden verpompt om de Durme opnieuw van een bovendebiet te voorzien. Dit vertraagt de aanzanding, waardoor minder frequent gebaggerd moet worden.


Klik hier voor meer info over het Sigmaproject Durmevallei.