In de nieuwe vispassage tussen de Leigracht en de Demer in het Sigmagebied Vinkenberg (Scherpenheuvel-Zichem) werden veel jonge visjes gesignaleerd. Natuur en Bos ging op onderzoek uit en telde tientallen exemplaren van liefst acht vissoorten.

Afgelopen april hebben we in Vinkenberg, een deelgebied van het Sigmaproject Demervallei tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem, een oude rivierbocht (meander) opnieuw verbonden met de Demer. Tegelijk hebben we daar bij de monding van de Leigracht op de Demer een vispassage aangelegd. Via die constructie kunnen vissen vrij bewegen tussen de beide waterlopen en hebben ze toegang tot de beken in het gebied. Dat grachtenstelsel is een prima plaats voor vissen om naar voedsel te zoeken en zich voort te planten.

Op onderzoek

Hoewel we de vispassage pas eind april hebben aangelegd en het de afgelopen maanden bijzonder warm en droog was, kregen we onlangs te horen dat er wel heel veel jonge vis te zien was in de vispassage. Een visserijbioloog van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid ging daarop ter plaatse onderzoeken hoeveel vissen en vissoorten er te vinden zijn. De resultaten van die ‘afvissing’ waren onverwacht indrukwekkend. In totaal werden er tientallen exemplaren van maar liefst acht inheemse vissoorten geteld.

Goed teken

Een van de blikvangers was de kopvoorn, een belangrijke soort voor de regio, waarvoor Natuur en Bos een herstelprogramma voert. Ook de bittervoorn, een beschermde soort, blijkt het goed te doen in Vinkenberg. De aanwezigheid van zoveel jonge vissen van verschillende soorten is een goed teken. Het wijst erop dat deze soorten gemakkelijk de oversteek maken naar de kleine beken in het gebied en dat ze daar een geschikte omgeving vinden om zich voort te planten.

Europese steun

De vispassage werd verwezenlijkt met financiële steun van Europa in het kader van het LIFE-project Belini. Ook de aansluiting van de Demermeander in Vinkenberg gebeurde met steun van Belini.