Dit voorjaar wordt de Durme gebaggerd op het grondgebied van Hamme, Temse en Waasmunster. Dit structurele onderhoud is nodig om de afvoercapaciteit van de rivier te vrijwaren.

Door toenemende verzanding dreigt de Durme dicht te slibben. De rivier is daardoor bij hevige regen niet in staat om het water af te voeren. Vooral in het stroomopwaartse deel, ter hoogte van Lokeren, Zele en Waasmunster, vormt de afwatering van de Durme een probleem.

Rivierherstel op lange termijn
Op lange termijn werken Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen aan een duurzaam plan voor rivierherstel. Dat plan moet de omgeving van de Durme beveiligen tegen overstromingen én tegelijk de natuur in de vallei herstellen.

Onderhoud op korte termijn
De dreigende wateroverlast in november 2010 maakte echter duidelijk dat een dringende ingreep noodzakelijk was. In samenspraak met de lokale gemeentebesturen voerde W&Z in het voorjaar van 2011 al een noodruiming uit. Nu is het tijd voor de volgende stap: via onderhoudsbaggerwerken wordt de geul opnieuw verruimd. Deze werken verlopen van stroomafwaarts naar – opwaarts, om te voorkomen dat het probleem zich telkens verplaatst naar een zone die nog niet gebaggerd werd.
In Hamme, Temse en Waasmunster wordt op die manier in totaal zo’n 400 000 m³ zand uit de Durme gehaald. De werken zullen naar verwachting twee jaar duren.


Klik hier voor meer informatie over mogelijke hinder en omleidingen