Propere Winterbeek biedt nieuwe kansen voor de natuur

De sanering van het vierde en laatste deel van de Winterbeek, in het mondingsgebied de Hulpe genoemd, is gestart. Ook het aangrenzende natuurgebied Kloosterbeemden, waar de historische verontreiniging zich verspreidde via zijwaterlopen en overstromingen, wordt gesaneerd en heringericht. In Kloosterbeemden herstelt het Sigmaproject Demervallei het rivier- en vallei-ecosysteem en het historische landschap met rietmoeras en natte graslanden.

Image

kloosterbeemden

Natuurgebaseerde sanering

Sinds 2017 lopen er saneringswerken in de Winterbeek, een samenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Tessenderlo Chemie nv. Drie van de vier deelgebieden zijn intussen afgerond: de vervuilde beekbodem en oevers werden afgegraven en het verontreinigd materiaal werd geborgen op de site ‘Kepkensberg’, die Tessenderlo Group inrichtte voor een duurzame en veilige opslag.

Ook in dit laatste traject, tot aan de monding in de Demer, zullen de saneringspartners de vervuilde beekbodem en oevers maximaal verwijderen. Dit laatste deelgebied omvat echter ook het vervuilde overstromingsgebied Kloosterbeemden, waar de sanering anders zal verlopen omdat dit een nat natuurgebied is waar grootschalige afgraving niet wenselijk is. Daarom gebeurt de sanering via een natuurgebaseerde aanpak: door de Kloosterbeemden te vernatten, vermindert de mobiliteit en biologische beschikbaarheid van vervuilende stoffen. Zo kan de verontreiniging zich niet meer verspreiden en wordt ze in mindere mate opgenomen door organismen.

Deze aanpak hoort bij het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity). In dit Europese project zoeken zeven partners naar oplossingen voor historische verontreiniging met zware metalen in waterbodems, door de sanering af te stemmen op natuurbehoud en waterberging.

Image

partners-project-kloosterbeemden

Extra natte natuur voor Demervallei 

Aanvullend op de sanering zal de Kloosterbeemden heringericht worden als natuurgebied met rietmoeras, natte graslanden en valleibos. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. Natuurliefhebbers zullen straks kunnen uitkijken naar de roerdomp en de bruine kiekendief (die graag grote, ongestoorde rietmoerassen hebben), het porseleinhoen (dat leeft in de wat lagere moerasvegetatie) en de grauwe klauwier (die al voorkomt in de struikgewassen aan de drogere rand van het gebied).

Met het Sigmaplan – gerealiseerd door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos – voert Vlaanderen in de Demervallei verschillende werken uit om droogte en overstromingen aan te pakken: verlagen van de dijk zodat bij hoog water de Demer kan overlopen naar de Kloosterbeemden, het aansluiten van meanders en het verondiepen van de Demer via drempels in de rivier. Deze maatregelen dragen ook bij tot hogere grondwaterstanden in het gebied, wat de bodemsanering tegemoet komt en tegelijk zorgt voor het herstel van het ecosysteem en het historische landschap met natte graslanden. De werken kaderen ook binnen het Blue Deal-programma van de Vlaamse Regering om de kans op waterschaarste te beperken.

Gerelateerd nieuws

 • ScheldeMelle
  Lees verder
  Persbericht

  Ook in 2024 knijtenvallen langs getijdenrivieren

  21 mei 2024

  Lees verder Lees verder
 • Ketnet-Stormmuur
  Lees verder
  Persbericht

  Stormmuur in Antwerpen brengt bescherming! – Ketnet zoomt in

  15 mei 2024

  Lees verder Lees verder
 • Grote Nete, 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Bodemonderzoek naar historische verontreiniging Grote Nete verdergezet

  22 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Groot Broek, Durmevallei, ©Vilda
  Lees verder
  Persbericht

  Start nieuwe fase werken Groot Broek

  11 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Klein Broek, ©Vilda
  Lees verder
  Persbericht

  Knijtenmonitoring in Klein Broek Temse

  11 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • In- en uitwateringssluis Grote Wal, ©De Brandt
  Lees verder
  Fotoreportage

  In- en uitwateringssluis Grote Wal - project Wal-Zwijn

  10 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Mushaag in het Mondingsgebied van de Grote Nete, ©Renaat Myny
  Lees verder
  Persbericht

  De inrichtingswerken in Mushaag zijn klaar

  3 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Tielrodebroek, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Aftellen naar de herprofilering van de ringdijk in Tielrodebroek

  28 maart 2024

  Lees verder Lees verder
mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact