Wanneer we de werken in de Hedwige-Prosperpolder afronden, wordt het natuurgebied deel van het vernieuwde Grenspark Groot Saeftinghe. Via een Interreg-project werkten 8 Vlaamse en Nederlandse partners samen aan de opwaardering van dit gebied. Het Interreg-project is intussen afgelopen, maar de samenwerking wordt voortgezet. Zo ondertekenden maar liefst 11 partners op 17 juni het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe.

Uniek grensgebied

Het Grenspark Groot Saeftinghe ligt in het grensgebied tussen Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Hier komen landbouw, haven en natuur samen. Dat zorgt voor een bijzondere beleving, die de ‘streekholders’ als belangrijkste kracht zien voor de ontwikkeling van het gebied. Wie zijn die streekholders? Ondernemers die kansen zien, bewoners die dromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-winsituaties voor landbouw en natuur, bedrijven die een groeiend aantal bezoekers ontvangen …

Belangen verenigen

Met het Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe wilden 8 Vlaamse en Nederlandse partners het grenspark opwaarderen. Sinds 2016 heeft dit ambitieuze project al heel wat in gang gezet. Zo werden de historisch gegroeide belangentegenstellingen tussen landbouw, haven en natuur omgebogen naar een constructieve samenwerking in de grensregio. Die leidde tot een Gebiedsagenda, met uitvoeringsprogramma, opgesteld door streekholders, haven, landbouw en natuur.

Samenwerkingsverband

Op 17 juni ondertekenden 11 partners het nieuwe samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe. Dat geeft ruimte om te experimenteren. Zo komt er een grensoverschrijdend landbouwinnovatiefonds, dat inzet op een win-win voor landbouw en biodiversiteit. Er wordt ook werk gemaakt van een (h)eerlijk streekmerk en nieuwe natuurontwikkelingen, die verbonden worden door een netwerk van kreken, dijken en paden.

“Maar het samenwerkingsverband staat ook voor een hedendaags waterbeleid, waarbij zowel droogte als wateroverlast in het grenspark opgevangen worden door natuur- en landbouwgebaseerde oplossingen”, vertelt projectleider Dorien Verstraete (De Vlaamse Waterweg nv). “Daar zetten we nu al op in met de werken in de Hedwige-Prosperpolder. Die zal later ook deel uitmaken van het grenspark.”

“Met onze deelname aan dit grensoverschrijdende samenwerkingsverband zetten we een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe”, aldus projectleider Laurent Vanden Abeele (Natuur en Bos van de Vlaamse overheid). “Deze samenwerking draagt namelijk bij aan de realisatie van de instandhoudingsverplichtingen in deze regio, omdat de aanpak zorgt voor een groeiend draagvlak voor grootschalige natuurontwikkeling. Daarbij wordt er altijd rekening gehouden met landbouw en haven.”

Tot slot willen de partners mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Het grenspark moet een landschap worden waarin je tegelijk een broedende kluut, een rij populieren, een maaiende landbouwer, de koeltorens van Doel en de kranen van de haven kan spotten.

 

© Foto: Sven Dullaert