De vallei van de Grote Nete kampt op tal van plaatsen met droogte. Daarom investeren we in natte natuurgebieden, zoals in ‘Pinzieleke’ tussen Hallaar en Itegem en tussen de Hogeweg en de Grote Nete. Deze gebieden zullen uitgroeien tot drassige plassengebied langs de rivier, rijk aan typische dieren en planten. De afgelopen maanden voerden we enkele voorbereidende werken uit op beide locaties. Die zijn nu achter de rug.

In Pinzieleke verwijderden we de bouwvallige weekendhuisjes en schuurtjes rond de hengelvijvers, net als verschillende omheiningen en tuinplanten. Ook enkele bomen werden geveld. Op termijn zullen we de hengelvijvers natuurlijker maken door de oevers af te vlakken en de waterpartijen met elkaar te verbinden, zodat een aaneengesloten plassengebied ontstaat. In deze omgeving zal het porseleinhoen, waarvoor eind september een soortenbeschermingsprogramma werd goedgekeurd, zich goed thuis voelen. Maar ook andere dieren en planten zullen het prima naar hun zin hebben.

Tussen de Hogeweg en de Grote Nete braken we de weekendhuisjes die in het gebied stonden af. Ook de snelgroeiende tuinplanten die de streekeigen soorten de voorbije jaren hebben verdrongen werden verwijderd. In de plaats zullen ruigtes met riet komen. Binnen enkele jaren geven we de natuur op en rond de oevers van de Grote Nete kansen door de winterbedding te herstellen en het lage grondwaterpeil te verhogen met drempels in de rivierbedding.

Meer info over het project Vallei van de Grote Nete vind je hier.