Vrederechter verklaart klacht rond knijtenprobleem ongegrond

Op 6 januari 2024 oordeelde de vrederechter in Dendermonde dat de klacht tegen de uitvoerders van het Sigmaplan over knijtenhinder ongegrond was. Er werd immers geen causaal verband aangetoond tussen de lokale hinder door knijten en de ontpoldering van Groot Schoor. 

Groot Schoor, ©Yves Adams

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos leggen we in het kader van het Sigmaplan al jaren overstromingsgebieden aan rond de Schelde en zijrivieren om mensen te beschermen tegen overstromingen bij stormtij. Het Sigmaplan gaat over waterveiligheid en natuurontwikkeling. We hebben onlangs nog gezien hoe belangrijk het is om ons te wapenen tegen het water en we staan hier met het Sigmaplan al best ver in. De aangelegde gecontroleerde overstromingsgebieden lenen zich er ook toe om opnieuw kostbare getijdennatuur te laten ontstaan. We geven de natuur opnieuw ruimte, ook door ontpolderingen.  

We hebben begrip voor de hinder die enkele omwonenden ondervinden door knijten. We willen de last die zij hierdoor ondervinden absoluut niet in twijfel trekken. Wel zijn we van mening – en de vrederechter is ons daarin gevolgd – dat er geen oorzakelijk verband is tussen de ontpolderingen en de knijtenoverlast.  

De waterkwaliteit in de Schelde en zijrivieren is de laatste jaren enorm verbeterd. We merken dat de knijten, die 100 jaar geleden ook al voorkwamen in deze regio, terug aan een opmars zijn begonnen. Ze worden geholpen door de betere waterkwaliteit, maar ook door de klimaatopwarming. Knijten, maar ook muggen en andere insecten, zijn bijgevolg overal in opmars in de buurt van rivieren en water.  

Knijten zullen altijd deel uitmaken van het natuurlijke ecosysteem, onder andere langs onze getijdenrivieren. Dat zeggen ook het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Universiteit Antwerpen (UA). Wel is het zo dat er op sommige plekken een onevenwichtige situatie is, aangezien de predatoren (vogels, vissen,…) nog te weinig aanwezig zijn. Dit evenwicht herstelt zich wel na enkele jaren, al proberen we hier en daar de natuur een handje te helpen door bepaalde gebieden droog te leggen of net onder water te zetten, door extra riet aan te planten of een geul te verbreden. Dit doen we op basis van wetenschappelijk advies door UA, INBO, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)…  

Ook na de uitspraak van de vrederechter laten we ons ondersteunen door wetenschappelijke instanties en nemen we maatregelen op het terrein waar dat wenselijk is. We blijven er namelijk rotsvast van overtuigd dat het Sigmaplan een gigantisch maatschappelijk belang heeft en dat ook ontpolderingen hier een belangrijk deel van uitmaken. 

Er zijn tal van wetenschappers die het belang van ontpolderingen bevestigen, in de strijd tegen wateroverlast en ook op vlak van natuurontwikkeling. Slikken en schorren zuiveren het water uit onze rivieren en slaan koolstof uit de lucht op. Ze filteren het teveel aan stikstof en fosfor uit het water en verrijken het tegelijk met silicium. Daardoor helpen ze de voedselketen herstellen. Het is het perfecte leefgebied voor watervogels en trekvogels en vormt de ideale paaiplaats en kraamkamer voor vissen. Schorren verminderen bovendien de kracht van het rivierwater en zorgen hierdoor voor extra dijkbescherming. Tot slot werkt getijdennatuur als een spons: bij vloed absorbeert de natuur water, bij droogte wordt het met mondjesmaat vrijgegeven aan de omgeving. 

We zijn vastberaden om verder te blijven werken aan de waterveiligheid van onze gemeenten en steden en aan de ontwikkeling van getijdennatuur.  

Gerelateerd nieuws

 • Wal-Zwijn in 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Bouw overloopdijk in gecontroleerd overstromingsgebied Wal-Zwijn gestart

  20 februari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Opstart volgende fase aanleg gecontroleerd overstromingsgebied Heindonk - Tien Vierendelen

  11 februari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Golftest mobiele waterkering, ©Thomas Bruyninckx
  Lees verder
  Persbericht

  Positieve golftest voor de toekomstige mobiele waterkering Scheldekaaien

  7 februari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.

  1 februari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Zammelsbroek
  Infopunt Zammelsbroek ©Motion Planet
  Lees verder
  Persbericht

  Nieuw infopunt biedt inkijk in de ontwikkeling van natte natuur in Zammelsbroek

  27 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Hedwige-Prosperpolder_2023
  ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Hedwige-Prospergebied, Schor Ouden Doel, en Paardenschor erkend als natuurreservaat

  16 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Demervallei_Rommelaar
  Rommelaar, Demervallei
  Lees verder
  Persbericht

  Openbaar onderzoek omgevingsvergunning heraansluiting meanders tussen Amerstraat en Rommelaar

  15 januari 2024 - 13 februari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Zennegat-stormCorrie
  Zennegat tijdens storm Corrie in 2022, ©Iris Verelst
  Lees verder
  Persbericht

  Vandaag en vanavond trekt storm PIA over ons land.

  21 december 2023

  Lees verder Lees verder
mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact