Werken aan Scheldedijk voor Sigmaplan

De werken in Hingene in het kader van het Sigmaplan zijn gestart. Hiervoor wordt de dijk afgesloten tussen Vitsdam en Notelaersdreef.

Wandelaars en fietsers moeten de aangeduide omleiding volgen om opnieuw op de dijk te komen. (Vitsdam, Roddam, N16, Hingenesteenweg, Frans van Haelenstraat, Edmond Vleminckxstraat, Notelaersdreef). Wie liever geen kasseien voelt, kan kiezen om langs Wintam te rijden. Via de Koningin Astridlaan en de E. De Blockstraat komt men opnieuw op de dijk.

Weetje!

Tijdens het weekend en in het bouwverlof wordt er niet gewerkt, en wordt de dijk opnieuw opengesteld.

Wat is het Sigmaplan

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren verkleint.

Behalve watersnood voorkomen, wil het Sigmaplan ook typische riviernatuur in ere herstellen. In totaal neemt het Sigmaplan zowat 260 kilometer rivierenland onder handen, waaronder dus ook in Bornem. Het Sigmaplan werd al in 1977 gelanceerd door de overheid. Er werd gestart met het verhogen van o.a. de dijken langs de Schelde tot op Sigmahoogte. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten en de klimaatverandering werd het Sigmaplan geactualiseerd. De nadruk kwam nog meer te liggen op ruimte voor de rivier. Dat gebeurt met speciaal ingerichte gecontroleerde overstromingsgebieden.

Overstromingsgebieden als klimaatbuffers

Waarom

De Scheldevallei is in het bijzonder gevoelig aan overstromingen tijdens stormtij. Dat valt gemiddeld één of twee keer per jaar voor wanneer het springtij, dat twee keer per maand optreedt, samenvalt met een noordwesterstorm op de Noordzee. Hevige wind en hoge waterstanden zorgen dan samen voor stormvloedgolven die via de Schelde het binnenland inrollen.  Een antwoord hierop zijn overstromingsgebieden.

Groot Schoor Hingene

Het Sigmaplan ontpoldert met de steun van LIFE Sparc, o.a. het Groot Schoor in Hingene. De Schelde zal dan het gebied binnen en buiten stromen op het ritme van de getijden. Zo ontstaat er getijdennatuur. Rond het Groot Schoor wordt een Scheldedijk aangelegd die sterk genoeg is om zelfs bij stormtij het water tegen te houden. Daarop komt een jaagpad, waarop men kan wandelen en fietsen. Deze nieuwe Scheldedijk krijgt ook een vooroever. Daardoor moet er minder breuksteen worden geplaatst en ontstaat er sneller een natuurlijk scherm met riet en bos tussen de ontpoldering en het jaagpad.

Als deze nieuwe dijk klaar is, wordt de bestaande dijk langs de Schelde verlaagd. Via een bres in de dijk en een geul wordt het rivierwater in goede banen geleid. Als deze werken klaar zijn, zal het Groot Schoor een deel van de kracht van het water opvangen voor het de nieuwe Scheldedijk bereikt. Op die manier zal er een krekenpatroon tot ontwikkeling komen, waarlangs het water in- en uitstroomt. Op termijn zal het gebied uitgroeien tot een zoetwaterschor, om uiteindelijk te evolueren tot een wilgenvloedbos.

Om de natuurlijke ontwikkeling van het gebied te optimaliseren, worden ook een aantal bestaande structuren, zoals de weg langs de huidige Scheldedijk en de aanwezige bebouwing en beplanting. Daarnaast wordt de Scheldedijk deels afgegraven en worden de buitendijkse slikken en schorren hersteld.

Weetje!

Het grootste deel van het bouwmateriaal (breukstenen en grondspecie) voor de werken in Groot Schoor wordt aangevoerd via het water. Hiervoor wordt een tijdelijke losplaats aangelegd langs de Schelde, om zo min mogelijk hinder op de weg te veroorzaken. 

Gerelateerd nieuws

 • ScheldeMelle
  Lees verder
  Persbericht

  Ook in 2024 knijtenvallen langs getijdenrivieren

  21 mei 2024

  Lees verder Lees verder
 • Ketnet-Stormmuur
  Lees verder
  Persbericht

  Stormmuur in Antwerpen brengt bescherming! – Ketnet zoomt in

  15 mei 2024

  Lees verder Lees verder
 • Grote Nete, 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Bodemonderzoek naar historische verontreiniging Grote Nete verdergezet

  22 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Groot Broek, Durmevallei, ©Vilda
  Lees verder
  Persbericht

  Start nieuwe fase werken Groot Broek

  11 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Klein Broek, ©Vilda
  Lees verder
  Persbericht

  Knijtenmonitoring in Klein Broek Temse

  11 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • In- en uitwateringssluis Grote Wal, ©De Brandt
  Lees verder
  Fotoreportage

  In- en uitwateringssluis Grote Wal - project Wal-Zwijn

  10 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Mushaag in het Mondingsgebied van de Grote Nete, ©Renaat Myny
  Lees verder
  Persbericht

  De inrichtingswerken in Mushaag zijn klaar

  3 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Tielrodebroek, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Aftellen naar de herprofilering van de ringdijk in Tielrodebroek

  28 maart 2024

  Lees verder Lees verder
mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact