De heiwerken aan de kaaimuur van Nieuw Zuid verlopen voorspoedig. Twee dagen eerder dan voorzien zijn de buispalen uit de eerste werkfase aangebracht in de ondergrond.

Sinds april 2015 zijn de werken aan de Antwerpse Ledeganckkaai, ter hoogte van Nieuw Zuid, aan de gang. In een eerste werkfase legt de aannemer ongeveer veertig meter landinwaarts een damwand aan die we tijdelijk verankeren. Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid zo onstabiel is, wordt de oude muur vervangen door een nieuwe muur. De bouwput wordt beschermd door de waterkerende damwand, opgebouwd uit stalen buispalen en damplanken.

Geluidshinder
Het heien van de damwand is een luidruchtig karwei. De grootste geluidshinder voor omwonenden wordt veroorzaakt door het aanbrengen van de buispalen. Nu die ingreep met succes werd afgerond, verwacht W&Z dat ook het heien van de damplanken volgens een sneller schema kan worden voltooid. De hinder zal hierbij merkbaar minder zijn.

Planning
Zoals we in de nieuwsbrief van april 2015 aankondigden, behoren de huidige heiwerken tot fase 1 (voorjaar 2015). De volgende heiwerken zijn gepland tijdens fase 3, in de late zomer van 2015. Nadat de historische kaaimuur afgebroken is en de bouwput gegraven, trekt de aannemer dan op de plaats van de nieuwe kaaimuur een tweede damwand op. In de toekomst zullen we u tijdig informeren over mogelijke hinder, en dat via onze verschillende kanalen:

Sigmasite
Twitter
Facebook