Bedrijven

De Schelde is als vaarweg een levensader van de Vlaamse economie. Het Sigmaplan heeft oog voor die economische functie, maar ook voor de leefbaarheid van landbouwbedrijven en andere ondernemingen langs de oevers.

Economische rol van de Schelde

Als een van de drukst bevaren rivieren van Europa speelt de Schelde een prominente economische rol. De rivier is een belangrijke scheepvaartroute, jaarlijks goed voor de aan- en afvoer van tonnen goederen naar en van de havens van Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen, Gent en zelfs Brussel. Via de Leie en de Bovenschelde verbindt de Schelde Vlaanderen en Nederland met Frankrijk. Langs Antwerpen kunnen schepen oostwaarts het Albertkanaal op, naar het Maasbekken en verder door. In de havens en op de oevers van de Schelde zijn talloze bedrijven gevestigd. Die stellen vele tienduizenden mensen tewerk en zijn bepalend voor de economie van heel Vlaanderen. Het is dus logisch dat ook de toegankelijkheid van de Schelde aandacht krijgt in het Sigmaplan.

Een komen en gaan van schepen, aan de jachthaven van Klein Willebroek

Lokale economie

Terrasjes en restaurants langs de jaagpaden, fietsverhuurbedrijven, boottochten … De horeca en dienstenbedrijven in de hele Scheldevallei profiteren mee van de rijke troeven van de Vlaamse getijdenrivieren.

Lokale verenigingen en gemeentebesturen bouwen mee aan een ruim recreatieaanbod. Ook landbouwers werken mee aan toeristische projecten. Denk aan een hoevewinkel met artisanale streekproducten, begeleide bedrijfsbezoeken, een bed and breakfast …

Paling in het groen, op weinig plaatsen beter dan in Bornem.

Flankerend landbouwbeleid

Bij de uitvoering van het Sigmaplan gaat er in sommige gebieden landbouwgrond verloren. Daarom hebben we ‘flankerende’ maatregelen uitgewerkt om getroffen landbouwers te ondersteunen.

Op andere plaatsen blijft landbouw wel mogelijk of helpen landbouwers bij het beheer van de Sigmagebieden. In overleg met de landbouworganisaties en de landbouwbedrijven zelf zoeken we telkens naar de meest duurzame oplossingen.

In verschillende Sigmaprojecten helpen de lokale landbouwers om de gebieden om te vormen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met succes in de wetlands van de Polders van Kruibeke en de Kalkense Meersen langs de Schelde en in Weymeerbroek en Bulbierbroek langs de Durme.

Lees hier de brochure over het flankerend landbouwbeleid.

Overleg met landbouwers is de eerste prioriteit.