Het overstromingsgebied Zennegat, middenin het Mechelse Rivierenland, groeit de komende jaren uit tot een fraai natuurgebied. Via een ingenieuze sluis stroomt dagelijks een kleine hoeveelheid Dijlewater het gebied in en uit. Zo ontstaat een robuust slikken- en schorrengebied.

Het overstromingsgebied Zennegat (65 hectare) bevindt zich aan de samenloop van de Zenne, het Kanaal Leuven-Dijle en de Dijle. Het is het eerste afgewerkte overstromingsgebied van het Sigmaproject Dijlemonding. Midden januari 2017, toen storm Dieter over ons land trok, trad het gebied al succesvol in actie. “Bij stormtij, de gevaarlijke combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, stroomt overvloedig water vanuit de Dijle over de overloopdijk het gebied binnen. Daar wordt de watermassa tijdelijk gebufferd dankzij de ringdijk rond het gebied. Als het waterpeil op de Dijle weer zakt, stroomt het water terug via de sluis. Dankzij dat uitgekiende systeem is er in de ruime omgeving, zoals de stad Mechelen, veel minder risico op wateroverlast. Tijdens winterstorm Dieter was dat effect al duidelijk”, zegt projectingenieur Michiel Derycke van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Getij nabootsen

De komende jaren groeit Zennegat uit tot een veelzijdig natuurgebied. Dankzij een innovatieve sluis zullen er de komen jaren gaandeweg waardevolle slikken en schorren ontstaan. Tweemaal daags laat de sluis, op het ritme van het getij, een kleine hoeveelheid Dijlewater het gebied in- en uitstromen. “Zo bootsen we het getij na”, zegt Koen Deheegher, projectleider bij het ANB. “De afgezwakte getijden vormen langzaam maar zeker een landschap van slikken en schorren. Die biotoop trekt tal van bijzondere dieren en planten aan, zoals riet- en moerasvogels. Bovendien is het een rustige paaiplaats voor vissen, die het gebied via de sluis kunnen binnenzwemmen.”

(Klik hier voor een animatiefilmpje over dit type overstromingsgebied.)