Durmevallei

De Durme is een getormenteerde rivier met een bewogen verleden. Om haar terug op het rechte pad te zetten, krijgt ze weer meer speelruimte. Daarvoor zijn verschillende ingrepen nodig. In zeven zones – van Hamme tot Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren – krijgen sommige plaatsen een veiligheidsfunctie, andere worden puur natuur. Ook wordt er creatief omgesprongen met baggerspecie. Voor sport en spel moet je in de speelbossen en op de knuppelpaden zijn.

Durmevallei omvat volgende deelprojecten: Weijmeerbroek, Potpolder IV, Hagemeersen, Klein Broek, Groot Broek, De Bunt en Bulbierbroek.

Projectnaam
Durmevallei
Oppervlakte
414 hectare
Regio
Durmevallei
Gemeente
Hamme tot Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren
Duurtijd
2008-2030
Rivier
Schelde
Durme
Ingreep
Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG) - ontpoldering - wetland
Durme, ©Stefanie Faveere

De ringdijken rond Klein en Groot Broek zijn klaar en het oude huisvuilstort werd gesaneerd. De bouw van 2 pompstations is opgestart en in 2023-2024 graven we de oude dijken af, met op 4 plaatsen een bres. Dan is de ontpoldering een feit. Ze vangen ook de kracht van het water op. Zo helpen ze om de omgeving te beschermen tegen wateroverlast. Aan natuurgebied De Bunt in Hamme is de bouw van 2 sluizen afgerond: een uitwateringssluis in de Scheldedijk en een in- en uitwateringssluis in de Durmedijk. Langs de in- en uitwateringssluis stroomt tweemaal per dag op het ritme van het getij rivierwater in en uit het gebied. Daardoor ontwikkelen zich slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos. Het gebied wordt zo een echte klimaatbuffer. Dit laatste geldt ook voor Hagemeersen, Hof ten Rijen, Bulbierbroek en Weijmeerbroek, die worden ingericht als wetlands. Potpolder IV krijgt een opknapbeurt.

Image

Overstromingsgebied voor veiligheid en natuur

Het gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij De Bunt in Hamme maakt de Durme- en Scheldevallei straks heel wat veiliger. Dankzij de veiligheidsfunctie zal het waterpeil in de Schelde bij stormtij zakken en zal de Schelde ook minder water in de Durme stuwen. De dijken langs beide rivieren houden dan beter stand, ook bij extreem hoge waterstanden. De Bunt zal slechts een paar keer per jaar water bergen, bij stormtij. De rest van het jaar pronkt het gebied met zijn zeldzame slikken en schorren. Die ontwikkelen zich doordat dagelijks een beperkte hoeveelheid Scheldewater in en uit het gebied stroomt via in- en uitwateringsconstructies.

Een ketting van wetlands

In Hagemeersen, Hof ten Rijen, Bulbierbroek en Weymeerbroek op het grondgebied van Lokeren, Waasmunster en Hamme keert het open meersenlandschap terug, dat zo typisch is voor de streek. Er zullen authentieke wetlands groeien, met hooilanden, moerassen en rietgordels. Wetlands zijn natte natuurgebieden, die niet onderhevig zijn aan de getijdenwerking. Ze fungeren als een spons en houden het regenwater een lange tijd vast. Die natte gronden in de Durmevallei worden een paradijs voor vogels zoals de blauwborst, het baardmannetje, de slobeend en de karekiet.

Ontpoldering maakt Durme robuuster

Ontpoldering is een van de technieken om rivieren opnieuw ruimte te geven en het ecosysteem weer veerkrachtig te maken. In de Durmevallei werken we aan een globaal inrichtingsplan, waarin zowel getijdengebieden als wetlands een plaats krijgen. De gebieden Klein Broek en Groot Broek, op het grondgebied van Temse en Waasmunster, worden ontpolderd.

 

LIFE Sparc

Met het Sigmaplan wapenen we de Scheldevallei beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In Europa wordt het als een voorbeeldproject beschouwd. Daarom kunnen een aantal Sigmagebieden, waaronder De Bunt, Klein en Groot Broek, rekenen op bijkomende financiering van Europa, via het project LIFE Sparc.

www.life-sparc.eu

Gerelateerd nieuws

 • Groot Broek, Durmevallei, ©Vilda
  Lees verder
  Persbericht

  Start nieuwe fase werken Groot Broek

  11 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Klein Broek, ©Vilda
  Lees verder
  Persbericht

  Knijtenmonitoring in Klein Broek Temse

  11 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Tielrodebroek, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Aftellen naar de herprofilering van de ringdijk in Tielrodebroek

  28 maart 2024

  Lees verder Lees verder
 • Knijten
  Lees verder
  Verhaal

  Op zoek naar een oplossing voor de knijten aan de Schelde

  5 september 2023

  Lees verder Lees verder
 • Bulbierbroek
  Lees verder
  Persbericht

  Geef je mening over het natuurbeheer in Bulbierbroek

  18 augustus 2023

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  WATERWEGENFORUM 2022 ‘HOOG TIJ’D voor ons klimaat’

  25 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Startnota voor RUP Durmevallei fase 2 is goedgekeurd

  14 maart 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Stormtij belooft sterk verhoogde waterstanden op Schelde en zijrivieren

  20 februari 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Hamme en Waasmunster krijgen voetgangers- en fietsersbrug over Beneden-Durme

  12 december 2021 

  Lees verder Lees verder

Activiteiten

Infopunt Durmevallei, ©Grenzeloze Schelde
Lees verder
Wandelen

Herfst langs Dijk en Broek

| Organisator:
Natuurpunt
View activity
View activity

Projecten Sigmaplan

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact