In Waasmunster hebben we deze maand slib verwijderd uit de grachten in Weijmeerbroek, een deelproject van de Durmevallei. Op die manier stimuleren we de natuurontwikkeling.

“Het slib dat we uit de grachten haalden was rijk aan nutriënten en bovendien vervuild”, vertelt Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Door het slib weg te graven geven we de natuur extra kansen om zich verder te ontwikkelen.”

De volgende stap is het plaatsen van weideafsluitingen, zodat landbouwers vanaf volgend jaar hun runderen kunnen laten grazen in Weijmeerbroek. “Dat maakt deel uit van de beheerplannen voor het gebied. Voortaan zal er eerst gemaaid worden en grazen de runderen het terrein verder af.”