foto: Bart Heirweg

Nieuwe brug zal recreatiemogelijkheden in Durmevallei verder versterken

De ontwerpopdracht is gestart en in het voorjaar van 2024 zou hij er moeten staan: de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Beneden-Durme. Daarmee krijgen de gemeentes Hamme en Waasmunster een toekomstbestendige oplossing voor meer natuurbeleving, meer recreatiemogelijkheden en meer waterveiligheid. De nieuwe brug, die kadert binnen de Sigmawerken in de Durmevallei, is gepland ter hoogte van Groot Broek en de Sombeekse meersen en zal zo’n 90 meter overspannen.

Binnen het grootschalige Sigmaplan om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, is de Durmevallei een belangrijk projectgebied. Momenteel werkt De Vlaamse Waterweg nv er onder meer aan de ontpoldering van circa 100 ha, meer precies in de gebieden Klein Broek en Groot Broek op de linkeroever van de Beneden-Durme.

Door het uitvoeren van de werken die nodig zijn om de vallei van de Beneden-Durme beter te beschermen tegen overstromingen, ontstaan er nieuwe fiets- en wandelverbindingen. Door de bouw van de voetgangers- en fietsersbrug over de rivier zullen de dorpskernen van Sombeke en Hamme met elkaar worden verbonden via het tracé van een voormalige spoorlijn die nu gebruikt wordt als wandel- en fietspad. De nieuwe brug zal ook fietsvriendelijk aansluiten op de dienstwegen langs de dijken, voor een volwaardige fietsverbinding langs de Beneden-Durme. Daarmee combineert Vlaanderen natuurherstel langs de rivier met extra mogelijkheden voor wandelaars en fietsers om aan het water te genieten.

Het architectenbureau NEXT architects uit Amsterdam werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Als het brugontwerp helemaal klaar is, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en kunnen de werken van start, vermoedelijk in het voorjaar van 2023. In de loop van 2024 volgt dan de oplevering van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Beneden-Durme.

 

Michel Schreinemachers, managing director van NEXT architects: “De dynamiek van een getijderivier zoals de Beneden-Durme is uniek, met een grote fluctuatie van het water waarbij tijdens eb de schorren en slikken zichtbaar worden. De nieuwe brug over de Beneden-Durme is dan ook meer dan een fiets- en voetgangersverbinding. De brug ontspringt uit het landschap en biedt zicht op dit schouwspel van het zoetwatergetijdengebied. Met een elegante routing willen we met de brug verschillende perspectieven op het landschap bieden: een panoramisch pad met als hoogtepunt het uitzicht over de rivier. De nieuwe karaktervolle brug vormt een belangrijke verbinding in het gebied met groeiende aandacht voor landschap, ecologie en recreatie. Vanuit die landschappelijke inbedding en lijnvoering hebben we gekozen voor hout als hoofddraagconstructie van de brug.”

Herman Vijt, burgemeester van Hamme: “De Beneden-Durme was tot voor kort eigenlijk een weinig gekende waterloop. Maar onder impuls van onderhoudswerken en de uitvoering van het Sigmaplan lijkt deze ingeslapen rivier als een stroom te ontwaken.” “Klopt”, vult Jurgen Bauwens als collega-burgemeester van Waasmunster aan. “Door de rivier nieuwe ruimte te geven, krijgt de natuur een stevige duw in de rug én ontstaan er mooie kansen om de lokale recreatie en landschapsbeleving te verhogen. Goed nieuws dus voor alle wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers!