LOKEREN - Vandaag is het nieuwe pompgemaal met ingenieuze vistrap aan de dam tussen de Durme en de Moervaart in Lokeren officieel in gebruik genomen. De ingrepen kaderen binnen het rivierherstelplan dat Waterwegen en Zeekanaal NV voor de Durme uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011 en zullen het Waasland in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen. “Vlaanderen investeert in deze pomp zodat het Waasland niet meer verzuipt tijdens hevige regenval”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Om de stad Lokeren te beschermen tegen wateroverlast vanuit de Durme, werd in het verleden een dam gebouwd in Lokeren. Die dam scheidde de Durme en de Moervaart van elkaar, wat lokaal tot problemen leidde. De Durme kreeg te kampen met aanzanding, omdat ze van haar bovendebiet werd afgesneden. De Moervaart moest haar water afvoeren in het kanaal Gent-Terneuzen, met regelmatig wateroverlast bij hevige regenval tot gevolg. Bovendien werd vispassage tussen de Durme en de Moervaart onmogelijk.

Om deze problemen het hoofd te bieden, bouwde Waterwegen en Zeekanaal NV op een strategische plaats tussen de Durme en de Moervaart, aan de dam in Lokeren, een pompgemaal en een vistrap. “Met bijna 15 miljoen euro aan investeringen in het pompgemaal en baggerwerken kopen we meer veiligheid en gemoedsrust”, zegt minister Weyts. “Dankzij deze investering besparen we in de toekomst ook op baggerwerken.”

Het pompgemaal werkt automatisch. Bij hoge waterstanden op de Moervaart zal de pomp automatisch en op korte tijd een enorme hoeveelheid water overpompen van de Moervaart in de Durme, want het gemaal heeft een capaciteit van 7.500 liter per seconde. Het water in de Moervaart zal trager stijgen, zodat er in het hele Waasland minder kans is op wateroverlast. Bij normaal weer zal het gemaal minder water overpompen, maar genoeg om de tijgebonden Durme weer van voldoende bovendebiet te voorzien om verzanding tegen te gaan. Hierdoor zullen minder onderhoudsbaggerwerken nodig zijn.

Naast het nieuwe pompgemaal werd een ingenieuze hevelvistrap tussen de Durme en de Moervaart aangelegd. De vistrap maakt vismigratie in beide richtingen mogelijk tussen het bekken van de Gentse kanalen en het Zeescheldebekken. De hevelvistrap werkt volgens het principe van een hevel waarin een grote luchtbel zit. Die bel wordt opgewekt en in stand gehouden door een vacuümpomp. De grootte van de luchtbel wordt afgestemd op de waterstand. Anders dan bij veel vistrappen is deze hevelvistrap toegankelijk voor grote én kleine vissoorten.

Bouwperiode: zomer 2014 – december 2015
Kostprijs: circa 2,4 miljoen euro

Naar een overstromingsveiliger Waasland

De bouw van het pompgemaal kadert binnen het duurzaam herstelplan voor de Durme dat Waterwegen en Zeekanaal NV uitwerkte na de overstromingen van 2010 en 2011. De Vlaamse Regering maakte tot op heden bijna 15 miljoen euro vrij voor de uitvoering van dit plan.

Het nieuwe pompgemaal is niet de enige ingreep die het Waasland tegen wateroverlast moet beschermen. Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt vandaag enkele overstromingsgebieden aan de monding van de Durme in de Schelde in het kader van het Sigmaplan. De Bunt in Hamme wordt omgevormd tot een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij, dat naast troeven voor veiligheid en natuur ook ontspanningsmogelijkheden zal bieden. In de ontpolderingen van Klein Broek en Groot Broek in Temse en Waasmunster krijgt  de Durme extra ruimte om te stromen.

Vanaf 2012 worden bovendien onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd in de tijgebonden Durme. Al bijna 1.000.000 m³ zand werd verwijderd om de Durme haar waterafvoerende functie weer naar behoren te laten vervullen. Dit zand wordt nuttig hergebruikt bij het bouwen en verstevigen van dijken in de regio.

Het filmpje over het pompgemaal kan je hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=-GfhoiapBYQ.

Wenst u meer informatie?
Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
Carolien Peelaerts, communicatieverantwoordelijke
M +32 (0) 498 94 58 88
T + 32 (0) 3 224 67 19
E carolien.peelaerts@wenz.be

Nuttige link
www.wenz.be