Lokeren is een natuurtroef rijker: de buffervijver in het Sigmagebied Hagemeersen kreeg een natuurlijker karakter. Zo hopen we onder meer het porseleinhoen aan te trekken.

Hagemeersen is een van de vele natuurgebieden die we inrichten in de Durmevallei. Het vochtige gebied ligt aan de rand van de stadskern van Lokeren. We maken er een thuis van voor het porseleinhoen, een schuwe watervogel met een opvallende roep. Maar ook andere watervogels en vissen maken we het naar hun zin. Met dat doel voor ogen voerden we de voorbije weken een aantal werken uit.

Ideale habitat

Elias Verbanck, projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos: “In Hagemeersen ligt een buffervijver voor water uit de Ledebeek. Die vierkante vijver werd ingericht om water op te vangen, maar had geen optimale eigenschappen voor natuur. Door zacht hellende oevers en een kleine moeraszone aan te leggen, hebben we de vijver voordeliger ingericht voor de natuur. Zo’n geleidelijke overgang van land naar water trekt immers watervogels aan en biedt kansen voor natuurontwikkeling. De moeraszone zal geleidelijk begroeid raken met moerasplanten.”

Met die ingrepen willen we het gebied omvormen tot een ideale habitat voor het porseleinhoen, een moerasvogel die het moeilijk heeft in Vlaanderen. Ook andere soorten zullen profiteren van het vernieuwde Hagemeersen: watervogels zoals de fuut, maar ook vissen en eenden.

De buffervijver ligt vlak bij het natuurreservaat Molsbroek. Elias Verbanck: “Het Molsbroek ligt aan de overkant van de Durme. Door Hagemeersen als natuurgebied in te richten en te beheren versterken we deze natuurkern.”