Hedwige- en Prosperpolder

Een veiligere regio met waardevolle getijdennatuur

Met het Hedwige-Prosperproject geven we 2 polders terug aan de Schelde (ontpoldering): de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied (Hulst) en de Prosperpolder aan Vlaamse kant (Beveren). Door het grensgebied opnieuw te verbinden met de Westerschelde, krijgt de rivier meer ruimte om te stromen. Zo wordt de hele regio veiliger.

De Hedwige-Prosperpolder is een deelproject van cluster Hedwige-Prosper.

Projectnaam
Hedwige- en Prosperpolder
Status
Afgelopen
Oppervlakte
688 hectare
Regio
Cluster Hedwige-Prosper
Gemeente
Beveren - Hulst
Duurtijd
2007-2023
Rivier
Schelde
Ingreep
Ontpoldering
Bermbeheer met schapen

We hebben zowel de Hedwige- als de Prosperpolder ontpolderd. Daarnaast hebben we ingezet op de ontwikkeling van nuttige en zeldzame getijdennatuur.

Image

Bescherming tegen wateroverlast

Door te ontpolderen, geven we de rivier extra ruimte om te overstromen. Zo vermijden we stroomopwaarts wateroverlast. Dijken en een visvriendelijk pompstation beschermen daarbij de omwonenden. 

Een veiligere en natuurlijkere Schelde

Omdat de Schelde opnieuw vrij kan stromen, ontstaan er gaandeweg slikken en schorren. De ontwikkeling van deze getijdennatuur past binnen de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland. Hiermee maken we samen werk van een veiligere, toegankelijkere en natuurlijkere Schelde. 

Haven in natura 2000 context: toegankelijke haven

In het kader van Natura 2000 is naast het natuurherstel het toegankelijk houden van de Haven van Antwerpen voor de scheepvaart een belangrijke doelstelling. Het herstellen van het natuurlijke evenwicht is een belangrijke voorwaarde voor deze toegankelijkheid. Als het natuurlijk evenwicht niet voldoende herstelt, zet dit een rem op de havenuitbating. 

Een thuis voor vele dieren

Door de Scheldenatuur te herstellen, beschermen we het leefgebied van tal van zeldzame planten, vogels en andere dieren. De nieuwe getijden natuur zorgt voor extra filtering van het troebele Scheldewater waardoor het natuurlijk evenwicht hersteld wordt. Zo komen we tegemoet aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van de Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland. Dat is een unieke samenwerking, waarbij Vlaanderen ook aan de slag gaat op Nederlands grondgebied. Aan Vlaamse kant is het project deel van het Sigmaplan, aan Nederlandse kant valt de uitbreiding van de getijdennatuur onder het Natuurpakket Westerschelde.

 • 2014

  Inrichtingsplan

 • 2018

  Start werken aan Vlaamse kant

  • Aanleg van een waterkerende dijk rond Prosperpolder-Noord
  • Bouw van een pompstation om overtollig regenwater af te voeren
  • Bouw van nieuwe radartorens
 • 2019
  • Start werken aan Nederlandse kant

  • Aanleg van een waterkerende dijk rond de Hedwigepolder

  • Graven van kreken en geulen voor goede afwatering en drainage

  • Verlagen van Scheldeschor aan Nederlandse kant voor in- en uitstromen van water
  • Aanleg van een berm in klei om leidingen en kabels te beschermen
  • Afgraven dijken om polders onder water te zetten
 • 2022

  Sigmawerken afgerond in 2022

 • 2023

  Inrichting gebied (weerstation, panoramaheuvel …)

Gerelateerd nieuws

 • Hedwige-Prosperpolder_2023
  ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Hedwige-Prospergebied, Schor Ouden Doel, en Paardenschor erkend als natuurreservaat

  16 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Europese steun voor duurzaam toerisme in het Grenspark Groot Saeftinghe

  10 augustus 2023

  Lees verder Lees verder
 • Ouden Doel
  Lees verder
  Persbericht

  Publieke consultatie beheerplan Hedwige-Prospergebied

  22 mei 2023

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  WATERWEGENFORUM 2022 ‘HOOG TIJ’D voor ons klimaat’

  25 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Stormtij belooft sterk verhoogde waterstanden op Schelde en zijrivieren

  20 februari 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Zeker doen, wandeling met luisterverhalen in de Hedwige-Prosperpolder

  26 januari 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Volg live de dijkproeven en crisisoefeningen

  25 januari 2022

  Lees verder Lees verder

Activiteiten

Projecten Sigmaplan

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact