Zandput van Melle

Ruimte voor nieuwe natuur

De voormalige zandwinningsput in Melle is dé plek bij uitstek om getijdennatuur te laten bloeien.

Zandput van Melle is een deelproject van cluster Scheldemeander Gent-Wetteren.

Projectnaam
Zandput van Melle
Status
Lopend
Oppervlakte
18 hectare
Regio
Scheldemeander Gent en Wetteren
Gemeente
Melle
Duurtijd
2012-2025
Rivier
Schelde
Ingreep
Ontpoldering
ZandputMelle2023
Zandput van Melle in 2023, ©Yves Adams

In Melle sluiten we de voormalige zandwinningsput aan op de rivier door een bres te maken in de huidige Scheldedijk. Zo ontstaat er getijdennatuur met slikken en schorren. Een wilgenvloedbos, zoals aan de overkant in Destelbergen, zal hier dienst doen als natuurlijke bufferzone tussen het natuurgebied en de achterliggende woningen. Wilgen zijn namelijk goed bestand tegen overstromingen en een schommelend waterpeil. Rond het gebied bouwen we een ringdijk. Aan de binnenkant van de nieuwe ringdijk komt er een brede en droge strook. Die ligt iets hoger dan de rest van de zandwinningsput en beschermt de omwonenden tegen de mogelijke knijtenpopulaties daar.

Image

Ontwikkeling  getijdennatuur

Door de zandwinningspunt te verbinden met de Schelde, creëren we heel wat nieuwe en bijzonder zeldzame getijdennatuur. De zandwinningsput is, mits de gepaste maatregelen, heel geschikt om in te richten als estuariene natuur. Die nieuwe natuurwaarden doen dienst als natuurcompensatie voor andere Sigmawerken.

Bescherming tegen wateroverlast

De ontpoldering in Melle draagt bij aan de veiligheid in de omgeving. Het gebied tempert namelijk de kracht van de getijden en zorgt voor een betere waterkwaliteit, en dat vlak voor de nieuwe constructie van Heusden. Door de rivier meer ruimte te geven, beschermen we de achterliggende gebieden.

Groene berm tegen knijten

We voorzien een reliëf dat een vlotte afwatering mogelijk maakt bij laagwater. Daarnaast zal een hogere strook, ter hoogte van de bewoning, versneld verbossen. Daardoor ontstaat er een bijkomende buffer die eventuele knijten tegenhoudt. Vervolgens wordt er van dichtbij gemonitord en indien nodig wordt de inrichting bijgestuurd.

 • 2012

  Inrichtingsplan voorgesteld

 • 2013

  Start voorbereiding gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

 • 2014

  Goedkeuring plan-milieueffectenrapport

 • 2020

  Goedkeuring project-milieueffectenrapport

 • 2021

  Goedkeuring gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

 • 2023

  Omgevingsvergunning ingediend

Naar aanleiding van klachten van omwonenden van het Schelde-estuarium en haar tijgebonden natuurgebieden, heeft de Vlaamse Waterweg nv (DVW) een monitoring van knijten uitgevoerd op een aantal potentiële probleemlocaties waaronder de Tijarm te Gentbrugge. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen (UA) in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De UA kreeg voor de Tijarm te Gentbrugge 10 knijtenvallen ter beschikking, type ‘Wymeers Trap’.

De vallen werden geplaatst op 06/08/2021 en opgehaald op 24-26/08/2021.

Ondanks de algemene indruk dat er minder hinder was dan tijdens warme zomers, blijft die zelfs onder ongunstige omstandigheden voor de knijten bestaan. Een herhaling van de monitoring tijdens een warme, zonovergoten zomer zou daarom, samen met deze studie, een juister beeld van de hinder geven. Vervolgonderzoek in 2022 is gebeurd.

Haalbare oplossingen om de knijtenhinder definitief te doen stoppen bestaan er voorlopig niet. Intussen wordt aanbevolen geen nieuwe bebouwing meer toe te laten nabij de Tijarm om  nieuwe broeihaarden te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek Bastenakkers
  Lees verder
  Persbericht

  Archeologisch proefsleuvenonderzoek in Bastenakkers

  21 maart 2024

  Lees verder Lees verder
 • Bastenakkers
  Bastenakkers, 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Openbaar onderzoek naar de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers

  van 11 december 2023 tot en met 9 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Jaagpad tijdelijk afgesloten door stabilisatiewerken Scheldeoever in Wetteren

  22 september 2013

  Lees verder Lees verder
 • Knijten
  Lees verder
  Verhaal

  Op zoek naar een oplossing voor de knijten aan de Schelde

  5 september 2023

  Lees verder Lees verder
 • Wymeersval type 3
  Lees verder
  Persbericht

  Vlaanderen drijft maatregelen tegen knijtenhinder op

  3 mei 2023

  Lees verder Lees verder
 • Ham
  Lees verder
  Persbericht

  Werken gestart voor ringdijk en sluis in overstromingsgebied Ham

  31 maart 2023

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  WATERWEGENFORUM 2022 ‘HOOG TIJ’D voor ons klimaat’

  25 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Terreinwerken gestart voor overstromingsgebied Ham in Wetteren

  21 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Start aanleg gecontroleerd overstromingsgebied Ham in Wetteren

  12 oktober 2022

  Lees verder Lees verder

Projecten Sigmaplan

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact