Cluster Scheldemeander Gent-Wetteren

Transformatie voor meer waterveiligheid en natuurontwikkeling

Met het Sigmaplan willen we vermijden dat de Schelde tussen Gent en Wetteren volledig gaat verlanden, wat leidt tot overstromingen en het verdwijnen van waardevolle natuur. Door in te zetten op zowel waterveiligheid als natuurontwikkeling, wapent het Sigmaplan de Scheldevallei tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast willen we de getijdennatuur optimaal beleefbaar maken.

Cluster Scheldemeander Gent en Wetteren omvat volgende deelprojecten:

Zandput van Melle

Scheldemeander tussen Heusden en Gentbrugge

Ham

Bastenakkers 

Projectnaam
Cluster Scheldemeander Gent-Wetteren
Oppervlakte
173 hectare
Regio
Scheldemeander Gent en Wetteren
Gemeente
Wetteren - Gentbrugge
Duurtijd
2012-2030
Rivier
Schelde
Ingreep
Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) - gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG)- ontpoldering
Melle, ©Yves Adams

Zonder ingrepen zou dit deel van de Schelde volledig verlanden, waardoor het risico op overstromingen nog zou toenemen en de waardevolle natuur zou verdwijnen. Dit project omvat de bouw van twee bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s), nl. Bastenakkers (Destelbergen en Wetteren) en Ham (Wetteren). Ter hoogte van de Gentbrugse Meersen en de Damvallei zal de uitvoering van het Scheldemeander project eveneens bijdragen aan meer natte natuur. De hoofddoelstellingen zijn veiligheid en natuurlijkheid, maar we mikken ook op recreatie en leefbare landbouw.

Image

Meer veiligheid

De veiligheidsdoelstelling van het Sigmaplan in de regio is nog niet gerealiseerd. De dijken langs de Schelde opwaarts van Heusdenbrug zijn immers nog niet op Sigmahoogte (+8mTAW) gebracht. Zo kan bijvoorbeeld, in geval van een uitzonderlijk hevig stormtij Gent ongecontroleerd onder water lopen. Tegelijkertijd is ook de interactie van de Zeeschelde met haar valleigebied een belangrijke doelstelling.

Getijdennatuur uitbreiden

De voormalige zandwinningsput in Melle wordt teruggegeven aan de Schelde. Hier zullen zich op het ritme van het getij slikken en schorren met riet en wilgenvloedbos vormen. In het gecontroleerd overstromingsgebied Ham voorzien we een bijzondere in- en uitwateringssluis, waardoor er hier getijdennatuur zich kan ontwikkelen. Stroomopwaarts van de constructie in Heusden leggen we een getijdennatuurgebied aan. Dat helpt om de waardevolle slikken en schorren die er nu liggen te vrijwaren van verzanding. Met de nieuwe constructie kunnen we regelen hoe nat die slikken precies moeten zijn. Dat is van belang voor de natuurontwikkeling, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie.

Ruimte voor recreatie

In samenwerking met de stad Gent en de gemeenten Melle, Destelbergen en Wetteren bekijkt De Vlaamse Waterweg nv welke nieuwe fiets- en wandelinfrastructuur er kan komen, zodat iedereen zal kunnen genieten van de Schelde en de getijdennatuur. Nieuwe fietsbruggen zorgen voor een veilige en comfortabele verbinding en zijn een extra stimulans om de fiets naar het werk te nemen.

 • 2012

  Inrichtingsplan voorgesteld

 • 2013

  Start voorbereiding gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

 • 2021

  Goedkeuring gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

 • 2022

  Omgevingsvergunning aangevraagd

 • 2021 - 2023

  Aanbesteding en start van de werken

 • 2025

  Start werken natuurinrichting

Hinder door werken

We nemen verschillende maatregelen om de impact van de werken te minimaliseren . Zo worden grote hoeveelheden grond aan- en afgevoerd via de waterweg om de rijweg te ontlasten. Bovendien hergebruiken we zoveel mogelijk grond en grondstoffen uit de directe omgeving.

Knijten

Naar aanleiding van klachten van omwonenden van het Schelde-estuarium en haar tijgebonden natuurgebieden, heeft de Vlaamse Waterweg nv (DVW) een monitoring van knijten uitgevoerd op een aantal potentiële probleemlocaties waaronder de Tijarm te Gentbrugge. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen (UA) in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De UA kreeg voor de Tijarm te Gentbrugge 10 knijtenvallen ter beschikking, type ‘Wymeers Trap’.

De vallen werden geplaatst op 06/08/2021 en opgehaald op 24-26/08/2021.

Ondanks de algemene indruk dat er minder hinder was dan tijdens warme zomers, blijft die zelfs onder ongunstige omstandigheden voor de knijten bestaan.  Een herhaling van de monitoring tijdens een warme, zonovergoten zomer zou daarom, samen met deze studie, een juister beeld van de hinder geven. Vervolgonderzoek in 2022 is gebeurd.

Haalbare oplossingen om de knijtenhinder definitief te doen stoppen bestaan er voorlopig niet. Intussen wordt aanbevolen geen nieuwe bebouwing meer toe te laten nabij de Tijarm om  nieuwe broeihaarden te voorkomen.

Gerelateerd nieuws

 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek Bastenakkers
  Lees verder
  Persbericht

  Archeologisch proefsleuvenonderzoek in Bastenakkers

  21 maart 2024

  Lees verder Lees verder
 • Bastenakkers
  Bastenakkers, 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Openbaar onderzoek naar de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers

  van 11 december 2023 tot en met 9 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Jaagpad tijdelijk afgesloten door stabilisatiewerken Scheldeoever in Wetteren

  22 september 2013

  Lees verder Lees verder
 • Knijten
  Lees verder
  Verhaal

  Op zoek naar een oplossing voor de knijten aan de Schelde

  5 september 2023

  Lees verder Lees verder
 • Wymeersval type 3
  Lees verder
  Persbericht

  Vlaanderen drijft maatregelen tegen knijtenhinder op

  3 mei 2023

  Lees verder Lees verder
 • Ham
  Lees verder
  Persbericht

  Werken gestart voor ringdijk en sluis in overstromingsgebied Ham

  31 maart 2023

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  WATERWEGENFORUM 2022 ‘HOOG TIJ’D voor ons klimaat’

  25 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Terreinwerken gestart voor overstromingsgebied Ham in Wetteren

  21 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Start aanleg gecontroleerd overstromingsgebied Ham in Wetteren

  12 oktober 2022

  Lees verder Lees verder

Projecten Sigmaplan

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact