Rijmenam

Als je vandaag een kijkje zou nemen in dit halfopen landschap, dan zie je vooral graslanden. Landbouwers gebruiken ze om er hun vee te laten grazen. Onze plannen veranderen niet veel aan dat beeld.

Oppervlakte: 60 hectare
Grondgebied: Rijmenam (Bonheiden)
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied
Invulling gebied:  wetland (meander) en landbouw

 

IJsvogel

Bij extreem weer zal het overstromingsgebied Rijmenam tijdelijk Dijlewater opvangen. Ook na de inrichting van het overstromingsgebied kunnen de landbouwers hun graslanden nog gebruiken.

Een klein stuk van het gebied, binnen de oude Dijlemeander, krijgt wel een heuse metamorfose. Hier ontwikkelen we wetland, met rietland en moerasbossen. Koeien zal je hier niet veel tegenkomen, maar wel zeldzamere dieren en planten. Met wat geluk spot je een ijsvogel, rietzanger of blauwborst tussen het groen.