Bastenakkers

Bastenakkers, een strategische bufferzone

Bastenakkers, op de gemeentegrens van Wetteren en Destelbergen, vormt de ideale bufferzone voor overtollig water. Het treedt als laatste van alle Sigmaplangebieden in werking en zal daarom alleen bij zware stormen, statistisch eens in de vijftig jaar, gedeeltelijk onder water lopen. Daardoor kunnen de lokale landbouwers actief blijven in het gebied.

Bastenakkers is een deelproject van cluster Scheldemeander Gent-Wetteren.

Projectnaam
Bastenakkers
Status
Lopend
Oppervlakte
105 hectare
Regio
Scheldemeander Gent en Wetteren
Gemeente
Wetteren en Destelbergen
Duurtijd
2012-2025
Rivier
Schelde
Ingreep
Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)
Bastenakkers2023
Bastenakkers in 2023, ©Yves Adams

Voor we het overstromingsgebied (GOG) in Bastenakkers aanleggen, wordt er een ringdijk opgetrokken. Die voorkomt dat er water vanuit het overstromingsgebied naar de achterliggende gebieden stroomt. Na de ringdijk bouwen we twee uitwateringssluizen en verlagen we de huidige Scheldedijk een halve meter. De verlaagde en verstevigde dijk treedt in werking als overloopdijk bij stormtij. Bij uitzonderlijk hoge waterstanden stroomt rivierwater het gebied binnen. Zodra het water in de Schelde laag genoeg staat, stroomt het weer weg uit het GOG via de twee uitwateringssluizen in de overloopdijk. Het rivierwater stroomt naar die sluizen via een grachtenstelsel in het GOG.

Image

Bescherming tegen wateroverlast

Enkel bij extreem zware stormen, ongeveer eens in de 50 jaar, zal Bastenakkers water bufferen. Zo neemt het risico op overstromingen verder stroomopwaarts langs de Schelde af.

Ruimte voor landbouwers

Omdat Bastenakkers zeer zelden overstroomt, kunnen landbouwers er hun gronden gewoon blijven gebruiken. Als ze schade lijden door overstromingen, krijgen ze daarvoor een vergoeding. De aanpassing naar meer teelten die wél verzoenbaar zijn met een natte grond, wordt gestimuleerd.

Prachtige panorama’s

Op bepaalde punten leggen we dijkovergangen aan. Die in de Bastenakkersstraat krijgt een panoramische rustplaats en blijft deel van het fietsknooppuntennetwerk. Als kers op de taart komt er een jaagpad boven op de ringdijk. 

 • 2012

  Inrichtingsplan voorgesteld

 • 2014

  Goedkeuring plan-milieueffectenrapport

 • 2021

  Afwerking pompgemael en van zandstock

 • 2022

  Indiening Omgevingsvergunning

   

 • 2023

  Bestek bouw uitwateringssluis gepubliceerd

Gerelateerd nieuws

 • Archeologisch proefsleuvenonderzoek Bastenakkers
  Lees verder
  Persbericht

  Archeologisch proefsleuvenonderzoek in Bastenakkers

  21 maart 2024

  Lees verder Lees verder
 • Bastenakkers
  Bastenakkers, 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Openbaar onderzoek naar de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers

  van 11 december 2023 tot en met 9 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Jaagpad tijdelijk afgesloten door stabilisatiewerken Scheldeoever in Wetteren

  22 september 2013

  Lees verder Lees verder
 • Knijten
  Lees verder
  Verhaal

  Op zoek naar een oplossing voor de knijten aan de Schelde

  5 september 2023

  Lees verder Lees verder
 • Wymeersval type 3
  Lees verder
  Persbericht

  Vlaanderen drijft maatregelen tegen knijtenhinder op

  3 mei 2023

  Lees verder Lees verder
 • Ham
  Lees verder
  Persbericht

  Werken gestart voor ringdijk en sluis in overstromingsgebied Ham

  31 maart 2023

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  WATERWEGENFORUM 2022 ‘HOOG TIJ’D voor ons klimaat’

  25 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Terreinwerken gestart voor overstromingsgebied Ham in Wetteren

  21 november 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Start aanleg gecontroleerd overstromingsgebied Ham in Wetteren

  12 oktober 2022

  Lees verder Lees verder

Projecten Sigmaplan

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact