Weijmeerbroek

In Weijmeerbroek, tussen de Durme en de Oude Durme, tref je een open meersenlandschap aan met riet, moerasvegetatie en bosgordels. Net zoals in Bulbierbroek maakten de populieren plaats voor soortenrijke graslanden. 

Oppervlakte: 50,5 hectare
Grondgebied: Waasmunster
Type gebied: natuurgebied
Invulling gebied: wetland
Weijmeerbroek

In Weijmeerbroek, een typisch open meersenlandschap, vinden tal van dieren beschutting en nestgelegenheid. Landbouwers voeren hier een omvormingsbeheer uit, dat net zoals in Bulbierbroek, een mooi resultaat heeft!

Enkele zangvogels, zoals de sprinkhaanzanger en roodborsttapuit, kwamen reeds de honneurs waarnemen.