Deelprojecten

Hedwige-Prosperproject

Twee polders worden teruggeven aan de Schelde: de Hedwigepolder aan Nederlandse zijde en de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Deze 'ontpolderingen' maken deel uit van de Scheldeverdragen die Vlaanderen en Nederland getekend hebben. In de Hedwige-Prosperpolder wordt het al brakke getijdennatuur – slikken en schorren – wat de klok slaat. Lees meer

Doelpolder

Vlakbij de koeltorens van Doel, ten zuidoosten van Prosperpolder Noord, ligt de Doelpolder. In Doelpolder Noord kun je weidevogels als de tureluur, de grutto en de zomertaling spotten. Straks vormt het samen met Doelpolder Midden één getijdengebied als onderdeel van het Grenspark Groot-Saeftinghe. Lees meer

Prosperpolder Zuid en Nieuw Arenbergpolder

Ten zuidwesten van de Doelpolder liggen Prosperpolder Zuid – een toekomstig plassengebied met eilanden – en Nieuw Arenbergpolder, waar zilte graslanden binnenkort het landschapsbeeld bepalen. Lees meer

Overzichtskaart Hedwige-Prosperproject